Autor

C. Maryańczyk

Artykuły
Słówko do mężczyzn (Grudzień 1935, s. 357)
Ważny wybór (Czerwiec 1936, s. 173)