Czas głoszenia Ewangelii
Czas głoszenia Ewangelii

PAŹDZIERNIK 2016. Czy jesteś w stanie uwierzyć w Miłość przebaczającą zawsze i wszędzie? Czytaj i rozważaj Pismo Święte, a ta Miłość stanie się twoją nadzieją i twoją drogą.

So 1 października Łk 10,17-24 Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi (bł. Matka Teresa z Kalkuty).

N 2 października Łk 17,5-10 Głoszenie królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia zakłada moc wiary i pokorną służbę.

Pn 3 października Łk 10,25-37 Stawaj się bardziej Niepokalanej, w Niej i przez Nią Jezusowym, a w Nim i przez Niego Ojca Niebieskiego, pod każdym względem, i poświęć całe życie temu, by i bliźnim to szczęście przybliżyć (św. Maksymilian).

Wt 4 października Łk 10,38-42 Prześladowania oczyszczają dusze jak ogień, ręce katów tworzą rzesze męczenników, a prześladowcy doznają nieraz w końcu łaski nawrócenia. Niezbadane, a zawsze najmędrsze są drogi Boże (św. Maksymilian).

Śr 5 października Łk 11,1-4 Niepokalana jest bez wątpienia najdoskonalszym narzędziem w ręku Boga; my zaś mamy być narzędziami w Jej niepokalanych rękach (św. Maksymilian).

Cz 6 października Łk 11,5-13 Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z Jej wolą, a przez Nią z wolą Bożą (św. Maksymilian).

Pt 7 października Łk 11,15-26 Nie chciejmy poprawiać Mądrości Nieskończonej, kierować Duchem Świętym, lecz dajmy się Mu prowadzić (św. Maksymilian).

So 8 października Łk 11,27-28 Całą uwagę na tym skupić musimy, by zjednoczyć się ściśle, stopić z ręką naszej Mistrzyni, by Ona mogła czynić z nami, co Jej się podoba (św. Maksymilian).

N 9 października Łk 17,11-19 Pomyśl, ile dobra doświadczyłeś w tym tygodniu. Za które już podziękowałeś Bogu?
Pn 10 października Łk 11,29-32 Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy, i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił swoje zdanie (papież Franciszek).

Wt 11 października Łk 11,37-41 Bóg liczy na ciebie z powodu tego, kim jesteś, a nie z powodu tego, co masz (papież Franciszek).

Śr 12 października Łk 11,42-46 Bóg kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie, wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie, zawsze nam "kibicuje" jako najbardziej niezłomny z fanów (papież Franciszek).

Cz 13 października Łk 11,47-54 Bóg jest jednak nieustępliwy w nadziei: zawsze wierzy, że możemy się podnieść i nie poddaje się, widząc nas przygaszonych i bez radości (papież Franciszek).

Pt 14 października Łk 12,1-7 Przed Jezusem nie można siedzieć, czekając z założonymi rękami; Temu, który daje nam życie, nie można odpowiedzieć jakąś myślą lub zwykłym "SMS-em" (papież Franciszek).

So 15 października Łk 12,8-12 Zaufajcie pamięci Boga. Jego pamięć nie jest "twardym dyskiem", który rejestruje i zapisuje wszystkie nasze dane, ale czułym współczującym sercem, które cieszy się, trwale usuwając wszelkie nasze ślady zła (papież Franciszek).

N 16 października Łk 18,1-8 A zatem Bóg zawsze wysłuchuje modlących się, tylko nie zawsze znajduje w nich wystarczająco mocną wiarę.

Pn 17 października Łk 12,13-21 Dusze wybrane są w Moim ręku światłami, które rzucam w ciemność świata i oświecam go (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Wt 18 października Łk 10,1-9 Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane oświecają ziemię, a im dusza doskonalsza, tym większe światło roztacza wokoło siebie i dalej sięga (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 19 października Łk 12,39-48 Milsza Mi jest prostota twoja, aniżeli umartwienia (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Cz 20 października Łk 12,49-53 O Rano Miłosierdzia, Serce Jezusa, ukryj mnie w Swej głębi, jako jedną kropelkę Krwi własnej i nie wypuszczaj mnie z niego na wieki (św. Faustyna).

Pt 21 października Łk 12,54-59 Patrz w Moje miłości i pełne miłosierdzia Serce, jakie mam dla ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Patrz i wnikaj w Mękę Moją (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

So 22 października Łk 13,1-9 Czyń, co jest w twej mocy, aby grzesznicy poznali Moją dobroć (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

N 23 października Łk 18,9-14 "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!". A ty, za kogo się uważasz?
Pn 24 października Łk 13,10-17 Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości (św. Jan Paweł II).

Wt 25 października Łk 13,18-21 Tylko Chrystus może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem (św. Jan Paweł II).

Śr 26 października Łk 13,22-30 To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach (św. Jan Paweł II).

Cz 27 października Łk 13,31-35 Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga (św. Jan Paweł II).

Pt 28 października Łk 6,12-19 Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą (św. Jan Paweł II).

So 29 października Łk 14,1.7-11 To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu (św. Jan Paweł II).

N 30 października Łk 19,1-10 "Tego dnia tłum osądził Zacheusza, spojrzał na niego z góry; Jezus przeciwnie, dokonał czegoś odwrotnego: spojrzał w górę na niego" (papież Franciszek).

Pn 31 października Łk 14,12-14 Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie (bł. Matka Teresa z Kalkuty).

Rycerz Niepokalanej 10/2016, s. 18-19

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.