Artykuły: Rozważając Boże Słowo

Utylizator wad

żyjąc Słowem: Utylizator wad

GRUDZIEŃ 2016. Na słabości i ograniczenia warto sięgnąć po lekarstwo najlepsze z możliwych - słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. Ono wskaże drogę do ofiarnej miłości, która niczym utylizator potrafi spalić wszelkie wady i wszelki egoizm, aby przygotować serce na godne przyjęcie przychodzącego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa, na wzór Niepokalanej.

Tęskniące serce

żyjąc Słowem: Tęskniące serce

LISTOPAD 2016. Na tym świecie mamy nieustannie "czuwać nad sobą". Człowiek w swoim wysiłku "czuwania nad sobą" ukazuje, że jest obdarowany tęsknotą za Bogiem. Tęsknota za Bogiem otwiera przed nami bramy działania Ducha Świętego, który przemienia nasze życie, zmienia nasze myślenie. Czytanie Pisma Świętego i wskazówek świętych to jeden ze sposobów przybliżenia się do najlepszego Boga i Ojca, który też za nami tęskni.

Czas głoszenia Ewangelii

Czas głoszenia Ewangelii

PAŹDZIERNIK 2016. Czy jesteś w stanie uwierzyć w Miłość przebaczającą zawsze i wszędzie? Czytaj i rozważaj Pismo Święte, a ta Miłość stanie się twoją nadzieją i twoją drogą.

Matka Nadziei

żyjąc Słowem: Boży plan miłości

WRZESIEŃ 2016. Pismo Święte przekonuje nas, że bez Boga nic dobrego uczynić nie możemy; że to On jest w nas "sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą". Pomaga nam zrozumieć, że tylko Jezus jest Zbawicielem i Tym, który przebacza nawet największym grzesznikom i nigdy nie przestaje kochać. Możesz tego doświadczyć, gdy z wiarą odnajdziesz w Bożym słowie Boży plan życia dla siebie.

Logika Ewangelii

Logika Ewangelii

LIPIEC - SIERPIEŃ 2016. "Tylko miłość jest twórcza" - przypomina nam św. Maksymilian w 75. rocznicę swej męczeńskiej śmierci, którą poniósł, oddając życie w zamian za ojca rodziny. Tym gestem wprowadził w życie dzieło największej miłości, o której w Ewangelii świadczy i uczy nasz Pan Jezus Chrystus. Rozważając Jego słowa w wakacyjny czas, uczmy się i my realizować w naszym życiu logikę Ewangelii, której fundamentem jest miłość.

Bliżej nieba

żyjąc Słowem: Bliżej nieba

MAJ 2016. Gdy wyjmuje się Świętą Księgę, aby z niej czytać, otwierają się niebieskie bramy miłosierdzia i wzniecają miłość na wysokościach. Papież Benedykt XVI mówił: "Zachęcam was, abyście wchodzili w zażyłość z Biblią, abyście trzymali ją w zasięgu ręki, tak aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chrystusa".

Miłosierne serce

Miłosierne serce

KWIECIEŃ 2016. Bóg bogaty w miłosierdzie posłał swego Syna, aby szukać zagubionych grzeszników. Dla ich ratowania nie wahał się oddać swego życia. Rozważając każdego dnia Boże słowo, możemy skupić się na radości zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią, ale nie możemy zapomnieć, jaką ceną została ona okupiona i wzorując się na świadkach Miłości i Miłosierdzia, naśladować ich pełne wiary i oddania życie.

Dar miłosierdzia

Dar miłosierdzia

MARZEC 2016. Miłosierdzie i cierpliwość - dwa oblicza Bożej miłości, której nieskończone rozmiary w tym miesiącu rozważamy w słowie Bożym, podawanym każdego dnia w Liturgii Kościoła. Jezus, z przebitym bokiem na Krzyżu, rozlewa na niewdzięczny lud zdroje Krwi i Wody - niewyczerpane źródło miłosierdzia, abyśmy nie tylko miłosierdzia doznali, ale także byśmy miłosierdzie i cierpliwość okazywali "naszym winowajcom".

Siedem słów

żyjąc Słowem: Siedem słów

LUTY 2016. W obliczu niesprawiedliwego wyroku, zniewagi, obelg i oskarżeń, które doprowadziły do ukrzyżowania Sprawiedliwego, kontemplujemy Boże słowo i uczymy się powtarzać "siedem słów" Zbawiciela: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dziś ze Mną będziesz w raju. Oto Matka twoja. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pragnę. Wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Zechciejmy te słowa uczynić swoimi, abyśmy mieli też swój udział w Zmartwychwstaniu Pana.

Miłosierni jak Ojciec

Miłosierni jak Ojciec

STYCZEŃ 2015. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia chcemy zgłębiać fragmenty Ewangelii, które codziennie podczas Mszy świętej Kościół daje nam do rozważenia, by odpowiadać na zaproszenie Jezusa i wejść z Nim w relację - tak jak On trwa w relacji z Ojcem. Na drodze odnajdywania miłosiernej miłości Boga towarzyszyć nam będą słowa Świętych i papieża. Codziennie starajmy się odpowiedzieć na pytanie: Co słowo Boże wnosi dziś do naszego życia? Niech Jezus Chrystus - żywe Słowo Boga, przeniknie nasze serca, a wszechobecna miłosierna Jego miłość ogarnie nas i pouczy, co czynić, by zbliżyć się do Niego, Światłości świata. Owocnej medytacji.

Radość życia

Niebiańska uczta

GRUDZIEŃ 2015. Wcielone Słowo objawia nam miłosiernego Ojca. Syn świadczy o Ojcu, Ojciec pokazuje się światu w Przedwiecznym Synu. Kiedy bierzesz do ręki Pismo Święte, to wychodzisz na spotkanie Ojca, dającego się światu w Synu mocą Świętego Ducha. I jest to zbawienne dla ciebie i dla tych, których nauczysz częstego sięgania po słowo życia. Czytając fragmenty słowa Bożego, przeznaczone przez Kościół na kolejne dni, wzywaj wstawiennictwa świętych i módl się, aby pomogli ci wypełnić i wcielić w życie to, o czym czytasz. Niech słowo żyje w tobie i niech przynosi owoc. Od Ciebie zależy obfitość plonów. Nie bój się. Warto się starać!

Niebiańska uczta

Niebiańska uczta

LISTOPAD 2015. Nasza codzienność jest często oczekiwaniem. Czekamy na czyjąś wizytę, wakacje, awans, na narodziny dziecka... Kto jednak dziś czeka na powtórne przyjście Jezusa? Kto oczekuje na spotkanie i sąd z miłości? Z pewnością ci, którzy niestrudzenie biorą do ręki Biblię i w jej świetle podejmują życiowe wyzwania. Pomagają w tym święci. Pomaga w tym Słowo Boże, proponowane na każdy dzień przez Kościół. Módl się poniższymi zdaniami, zrób rachunek sumienia, pozwól natchnąć się dobrą myślą i zrób miejsce na inspirujące tchnienie Bożego Ducha. Owocnego spotkania - ze Słowem Bożym i z Jezusem - na końcu czasu i czasów.

Skuteczna broń

Skuteczna broń

PAŹDZIERNIK 2015. Spotkanie ze świętymi jest inspirującą przygodą, a już czytanie Ewangelii przez pryzmat ich życia - to niesamowita sprawa. Gorąco zachęcam do codziennego sięgania po teksty, które Kościół daje swoim dzieciom podczas liturgii. Poznaj też świętego patrona dnia i spróbuj dostrzec Dobrą Nowinę, która zrealizowała się w jego życiu. Módl się, zrób rachunek sumienia, zainspiruj się do twórczej zmiany i czynienia dobra, które możesz zrobić w swoim otoczeniu - i wyciągnij wnioski. Owocnej przygody!

Miłość w czynie

Miłość w czynie

WRZESIEŃ 2015. Bóg jest uwielbiony w swoich aniołach i świętych. Najbardziej jest jednak uwielbiony w swoim Synu, w Słowie, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Kontemplacja Słowa - Chrystusa jest wejściem w przestrzeń chwały Boga. Wobec oddawania Bogu chwały wszystko inne wydaje się być zbędnym balastem, trzymającym serce na uwięzi. Weź zatem do ręki Słowo, zbliż się do Jezusa, wezwij wstawiennictwa świętych i oddaj Bogu chwałę. Nie możesz zrobić niczego, co byłoby większe od tego aktu.

Umiejętne serce

Umiejętne serceLIPIEC-SIERPIEŃ 2015. Dwa letnie miesiące sprzyjają uważnej lekturze Bożego słowa. Od początku roku czynimy to razem ze świętymi i błogosławionymi, których za wzór stawia nam Kościół święty. Codzienne czytanie Ewangelii i prośba za przyczyną niebiańskich orędowników mogą być pomocą w systematycznej modlitwie, w rachunku sumienia czy pogłębionym lectio divina. Znajdź czas i miejsce, kiedy możesz być ze słowem sam na sam. Zaufaj mu, pozwól się poprowadzić, a być może przeżyjesz najlepszą ze wszystkich dotychczasowych wakacyjnych przygód.

\n\n
\n