Matka Nadziei
Drukuj

WRZESIEŃ 2016. Pismo Święte przekonuje nas, że bez Boga nic dobrego uczynić nie możemy; że to On jest w nas "sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą". Pomaga nam zrozumieć, że tylko Jezus jest Zbawicielem i Tym, który przebacza nawet największym grzesznikom i nigdy nie przestaje kochać. Możesz tego doświadczyć, gdy z wiarą odnajdziesz w Bożym słowie Boży plan życia dla siebie.

żyjąc Słowem: Boży plan miłości

Cz 1 września Łk 5,1-11 Kto nie ryzykuje, nie idzie naprzód. A jeśli się pomylę? Popełnisz większy błąd, jeśli pozostaniesz w stanie spoczynku. Oto najgorszy błąd: zamknięcie. Ryzykuj dla szlachetnych ideałów. Ryzykuj, brudząc sobie ręce. (papież Franciszek).

Pt 2 września Łk 5,33-39 Gdyby coś miało być poza Bożym miłosierdziem, to po prostu by nie istniało (papież Franciszek).

So 3 września Łk 6,1-5 Orędzie miłosierdzia nie oznacza żadną miarą, że przestajemy zło nazywać złem, a grzech grzechem, że uśmiechamy się do złej gry, aby nie zepsuć politycznie poprawnej atmosfery. Najmocniejszym przesłaniem Boga jest dla mnie miłosierdzie (papież Franciszek).

N 4 września Łk 14,25-33 Jezusowi nie chodzi o nienawiść jako taką, ale o to, byśmy potrafili zostawić wszystko, co zagraża naszemu życiu wiecznemu. Kto nie umie wyrzec się wszystkiego, kto swoje poczucie bezpieczeństwa opiera na ludziach, na swoim sprycie i mądrości, dobrach materialnych, ten nie może być uczniem Jezusa. Tylko Jezus daje niesamowicie mocne oparcie. Tylko z Nim wszystko jest możliwe. Musimy być wewnętrznie wolni od przywiązań do tego, co ziemskie. "Aby pójść za Jezusem, musimy zrezygnować z kultury dobrobytu i urzeczenia chwilą przelotną" - przypomina papież Franciszek.

Pn 5 września Łk 6,6-11 Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga (św. Jan Paweł II).

Wt 6 września Łk 6,12-19 Kościół odczytuje na nowo orędzie miłosierdzia, aby skutecznie nieść pokoleniu końca drugiego tysiąclecia i przyszłym generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie też prosi Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi (św. Jan Paweł II).

Śr 7 września Łk 6,20-26 Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie (św. Jan Paweł II).

Cz 8 września Mt 1,1-16.18-23 Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji - cywilizacji miłości (św. Jan Paweł II).

Pt 9 września Łk 6,39-42 Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich (św. Jan Paweł II).

So 10 września Łk 6,43-49 W obliczu współczesnych form ubóstwa, których - jak wiem - nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś wyobraźnia miłosierdzia, w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr (św. Jan Paweł II).

N 11 września Łk 15,1-32 W przypowieści o synu marnotrawnym nie występuje ani razu słowo "sprawiedliwość" - zauważa św. Jan Paweł II - podobnie jak w tekście oryginalnym nie ma też wyrażenia "miłosierdzie". A jednak w sposób ogromnie precyzyjny stosunek sprawiedliwości do tej miłości, która objawia się jako miłosierdzie, zostaje wpisany w samą treść ewangelicznej przypowieści. Tym jaśniej widać, iż miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości, ścisłą, a czasem nazbyt wąską.

Pn 12 września Łk 7,1-10 Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Wt 13 września Łk 7,11-17 Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie, i daję im, czego pragną (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 14 września J 3,13-17 Duszo w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone, wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Cz 15 września Łk 7,36-50 Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Pt 16 września Łk 8,1-3 Wiedz, ile razy przychodzisz do Mnie, uniżając się, i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam ogrom łask na twą duszę, a niedoskonałość twoja niknie przede Mną, a widzę tylko twą miłość i pokorę; nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

So 17 września Łk 8,4-15 Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje - każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

N 18 września Łk 16,1-13 Czego więc uczy nas Jezus? Nawet w doświadczeniu największego grzechu jest nadzieja, jest wyjście. Nawet będąc na dnie, wciąż mamy wybór: albo się zamkniemy w sobie i zginiemy, albo z pokorą uznamy, że jesteśmy ludźmi w potrzebie. Doświadczenie upadku i sytuacji beznadziejnej może dramatycznie odsłonić nasze prawdziwe oblicze, ale równocześnie pokazać, że we wszystkim zależymy od Boga. "Najlepszym sposobem kochania Niepokalanej - przypomina św. Maksymilian - jest pozwolić się Jej prowadzić we wszystkim przez święte posłuszeństwo. Jej wola jest zupełnie zlana z Wolą Bożą, a my starajmy się, by nasza wola coraz bardziej z Jej wolą się zgadzała. Wtedy chociażby uczucie nie odczuwało wcale miłości ku Niej, to jednak coraz większa istotna miłość będzie".

Pn 19 września Łk 8,16-18 Zaufajmy więc Bogu, a zaufajmy bez granic. Ufajmy, że jeżeli tylko starać się będziemy pełnić Jego wolę, nic nas prawdziwie złego spotkać nie może, choćbyśmy i w tysiąc razy trudniejszych czasach żyli (św. Maksymilian).

Wt 20 września Łk 8,19-21 Gdy wglądniemy we wnętrze własnej duszy, ile tam działania Niepokalanej od zarania życia każdego z nas aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to po większej części tajemnice poszczególnych dusz. Dość wspomnieć, że wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia naszego to Jej łaska spływająca z Jej macierzyńskiego miłującego nas serca (św. Maksymilian).

Śr 21 września Mt 9,9-13 Rzecz i własność. Niech Ona czyni z tobą, co Jej się podoba, nie krępuje się żadnymi ograniczeniami obowiązków matki względem dziecka. Bądź Jej rzeczą, własnością, niech swobodnie cię użyje i zużyje, do czegokolwiek zechce bez żadnych zastrzeżeń (św. Maksymilian).

Cz 22 września Łk 9,7-9 Pozwól się Niepokalanej prowadzić - cokolwiek nie zależy od twej woli, to na pewno Ona dopuszcza na ciebie, chociażby to pochodziło ze złej woli innych. Ona chce, by cię to spotkało (św. Maksymilian).

Pt 23 września Łk 9,18-22 Kochaj całą swoją istotą, wolą i uczuciem, ale gdybyś czuł się oschłym i nie mógł wzbudzić uczuć miłości, nie martw się tym, bo to nie należy do istoty miłości. Jeśli twa wola pragnie tylko Jej wolę spełnić, to bądź spokojny, że naprawdę Ją miłujesz, Jezusa i Ojca (św. Maksymilian).

So 24 września Łk 9,43b-45Nie zapominaj, że świętość polega nie na czynach nadzwyczajnych, ale na dobrym spełnianiu twych obowiązków względem Boga, siebie i innych (św. Maksymilian).

N 25 września Łk 16,19-31 Sama wiara w życie pozagrobowe na nic się nie zda. Musimy wyrzec się siebie, egoizmu, pychy i przyjąć postawę miłości w stosunku do każdego człowieka jako swojego sposobu życia. Wiara w życie po życiu jest przydatna tylko tym, którzy chcą wzrastać w miłości. Św. Faustyna przypomina: "Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić" - i nie tylko rzucając zbywający grosz w otwartą wyciągniętą dłoń, ale przede wszystkim tę dłoń z miłością całując.

Pn 26 września Łk 9,46-50 Ktokolwiek więc doświadcza miłosierdzia w Jezusie lub w Bogu Ojcu, ten doświadcza tym samym miłosierdzia Ducha Świętego (papież Franciszek).

Wt 27 września Łk 9,51-56 Jezus Chrystus jest wcielonym miłosierdziem Ojca. Odwiecznym początkiem miłosiernej miłości jest Bóg Ojciec, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie (papież Franciszek).

Śr 28 września Łk 9,57-62 Nie chodzi tu o to, że Bóg ogranicza swe miłosierdzie na naszą miarę, ale o to, że jeśli sami nie chcemy praktykować miłosierdzia, to nie potrafimy tak naprawdę uwierzyć, że Bóg jest wobec nas bezinteresownie miłosierny (papież Franciszek).

Cz 29 września J 1,47-51 Boże miłosierdzie dotyczy każdego człowieka, gdyż bez niego nikt nie mógłby istnieć, jest wezwaniem, by być miłosiernym wobec innych (papież Franciszek).

Pt 30 września Łk 10,13-16 W Bożym miłosierdziu chodzi zatem o głoszenie z miłością prawdy, a nie o zamazywanie prawdy w imię źle rozumianej tolerancji (papież Franciszek)

Rycerz Niepokalanej 9/2016, s. 43-45

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.