Miłosierne serce
Drukuj

KWIECIEŃ 2016. Bóg bogaty w miłosierdzie posłał swego Syna, aby szukać zagubionych grzeszników. Dla ich ratowania nie wahał się oddać swego życia. Rozważając każdego dnia Boże słowo, możemy skupić się na radości zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią, ale nie możemy zapomnieć, jaką ceną została ona okupiona i wzorując się na świadkach Miłości i Miłosierdzia, naśladować ich pełne wiary i oddania życie.

Miłosierne serce

Pt 1 kwietnia J 21,1-14 Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie (bł. Matka Teresa z Kalkuty).

So 2 kwietnia Mk 16,9-15 Kto pamięta zawsze, że Bóg jest wszędzie obecny, zawiera przymierze z Miłosiernym Stwórcą, który ze swej strony pamięta o człowieku, obdarzając go licznymi łaskami (bł. Michał Sopoćko).

N 3 kwietnia J 20,19-31 Tomasz niewiele różni się od pozostałych uczniów. Wszyscy w jakimś stopniu "sprawdzali" wiarygodność pierwszych informacji o zmartwychwstaniu Jezusa. Tomasz chciał dotknąć Jezusowych ran i boku. Jednak, kiedy w końcu spotyka Jezusa, wyznaje swoją wiarę: "Pan mój i Bóg mój!" - bez szukania dowodu. Jezus bez wypominania, tak jak ojciec syna marnotrawnego, pozwala mu dotknąć swoich ran. "Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy - mówił Pan do św. Faustyny- przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia". Także do każdego z nas Bóg przychodzi jako miłosierny Pan, który czeka z cierpliwością na nasze wyznanie wiary i pragnie nas uszczęśliwić.

Pn 4 kwietnia Łk 1,26-38 Po przyjęciu od archanioła Gabriela Dobrej Nowiny Maryja w Magnificat profetycznie sławi miłosierdzie, w którym Bóg Ją wybrał. Tym samym zaręczona z Józefem Dziewica z Nazaretu stała się doskonałą ikoną Kościoła, który ewangelizuje, bo sam jest nieustannie ewangelizowany za sprawą Ducha Świętego, który zapłodnił Jej dziewicze łono (papież Franciszek).

Wt 5 kwietnia J 3,7-15 Miłosierdzie Boże jest bowiem przesłaniem skierowanym do świata, ale każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by sam go doświadczać (papież Franciszek).

Śr 6 kwietnia J 3,16-21 Miłosierdzie zatem wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarując mu jeszcze jedną możliwość skruchy, nawrócenia i wiary, a tym samym odbudowania relacji z Nim (papież Franciszek).

Cz 7 kwietnia J 3,31-36 Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia (papież Franciszek).

Pt 8 kwietnia J 6,1-15 Wciąż odnawiającym się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy (papież Franciszek).

So 9 kwietnia J 6,16-21 Bóg jest bowiem zawsze bogaty w miłosierdzie, w każdych okolicznościach gotowy otoczyć swój lud wielką czułością i współczuciem, zwłaszcza w najbardziej dramatycznych momentach, gdy niewierność zrywa przymierze i trzeba je na nowo ustanowić, w sposób bardziej stabilny, w sprawiedliwości i prawdzie (papież Franciszek).

N 10 kwietnia J 21,1-19 Jezus zawsze szuka grzeszników, przychodzi do nich i pyta, jak Piotra, o miłość. Czy kocham Jezusa? "Każdy upadek, chociażby najcięższy i powtarzający się, posłuży nam zawsze tylko za szczebel do wyższej doskonałości - zapewnia św. Maksymilian. - Na to bowiem tylko Niepokalana dopuszcza upadek, by wyleczyć nas z miłości własnej, pychy, przywieść do pokory i tak uczynić uleglejszymi łaskom Bożym. - Diabeł zaś wstrzykuje wtedy nieufność i upadek ducha, co jest znowu oznaką pychy. - Gdybyśmy znali dobrze naszą nędzę, to byśmy się bynajmniej nie dziwili upadkom, ale raczej dziwilibyśmy się i dziękowali po upadku, żeśmy głębiej i częściej jeszcze nie upadli. Nie ma bowiem tak strasznego grzechu, który by nam nie zagrażał, gdyby nas łaska Boża, czyli miłosierna ręka Niepokalanej, nie podtrzymała".

Pn 11 kwietnia J 6,22-29 Przez zaufanie Bogu, bez zrozumienia bezpośredniego rzeczy, oddajemy nawet wielką chwałę Bogu, bo uznajemy Jego mądrość, dobroć i potęgę (św. Maksymilian).

Wt 12 kwietnia J 6,30-35 Ufajmy, że jeżeli tylko starać się będziemy pełnić Jego wolę, nic nas prawdziwie złego spotkać nie może, choćbyśmy i w tysiąc razy trudniejszych czasach żyli (św. Maksymilian).

Śr 13 kwietnia J 6,35-40 We wszystkim zaś nie zapominajmy powtarzać z Panem Jezusem w Ogrójcu: "ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie" (św. Maksymilian).

Cz 14 kwietnia J 6,44-51 I my też poprzez cierpienie zdążamy do zmartwychwstania (św. Maksymilian).

Pt 15 kwietnia J 12,24-26 W Niepokalanej ufność pokładajmy, zawsze zaś wolę Bożą ponad naszą przenośmy. Wtedy krzyże staną się nam, jak być powinno, szczeblami do szczęścia zmartwychwstania w niebie (św. Maksymilian).

So 16 kwietnia J 6,55.60-69 Czyż w rękach Boga nie są wszystkie prawa natury i nawet wszystkie serca ludzkie? Czyż cośkolwiek może się stać we wszechświecie, jeżeli On na to nie zezwoli? (św. Maksymilian).

N 17 kwietnia J 10,27-30 Między nami a Jezusem, Dobrym Pasterzem, istnieje osobowa, intymna relacja. Dla Jezusa nikt nie jest bezimiennym tłumem, jednym z wielu. Każdy jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. On przyszedł zbawić każdego z nas osobno. Jezus mówił do św. Faustyny: "O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości". Kroczmy więc z miłością, wiarą i nadzieją za Jezusem, Dobrym Pasterzem.

Pn 18 kwietnia J 10,1-10 Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Wt 19 kwietnia J 10,22-30 Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 20 kwietnia J 12,44-50 Rozważ o życiu Bożym, jakie jest w Kościele zawarte dla zbawienia i uświęcenia duszy twojej. Rozważ, jak korzystasz z tych skarbów łask, z tych wysiłków Mojej miłości (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Cz 21 kwietnia J 13,16-20 Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Pt 22 kwietnia J 14,1-6 życie wasze ma być na Mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

So 23 kwietnia J 14,7-14 Mów do Mnie po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem. Dziecię Moje, co cię wstrzymuje na drodze świętości? (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

N 24 kwietnia J 13,31-33a.34.35 Jezus jest najlepszym Mistrzem i Nauczycielem. Uczy miłości bez granic i bez warunków. Szczęśliwi są ci, którzy Go znajdą i pójdą za Nim. "Niech nasza droga będzie wspólna - zachęca św. Jan Paweł II. - Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie".

Pn 25 kwietnia Mk 16,15-20 W odpowiedzi na grzech Bóg nie umniejsza swojej miłości, ale rozszerza ją w geście miłosierdzia, który przeradza się w inicjatywę odkupienia (św. Jan Paweł II).

Wt 26 kwietnia J 14,27-31a Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo! (św. Jan Paweł II)

Śr 27 kwietnia J 15,1-8 Miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę Jego posłannictwa. Tak rozumieli i urzeczywistnia li miłosierdzie wszyscy Jego uczniowie i naśladowcy. Trzeba, aby to oblicze miłosierdzia było na nowo odsłaniane (św. Jan Paweł II).

Cz 28 kwietnia J 15,9-11 Miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku (św. Jan Paweł II).

Pt 29 kwietnia Mt 11,25-30 Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością (św. Jan Paweł II).

So 30 kwietnia J 15,18-21 Chrystusowe orędzie miłosierdzia nieustannie dociera do nas w geście Jego rąk wyciągniętych ku cierpiącemu człowiekowi (św. Jan Paweł II).

Rycerz Niepokalanej 4/2016, s. 40-42

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.