Miłosierni jak Ojciec
Drukuj

STYCZEŃ 2015. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia chcemy zgłębiać fragmenty Ewangelii, które codziennie podczas Mszy świętej Kościół daje nam do rozważenia, by odpowiadać na zaproszenie Jezusa i wejść z Nim w relację - tak jak On trwa w relacji z Ojcem. Na drodze odnajdywania miłosiernej miłości Boga towarzyszyć nam będą słowa Świętych i papieża. Codziennie starajmy się odpowiedzieć na pytanie: Co słowo Boże wnosi dziś do naszego życia? Niech Jezus Chrystus - żywe Słowo Boga, przeniknie nasze serca, a wszechobecna miłosierna Jego miłość ogarnie nas i pouczy, co czynić, by zbliżyć się do Niego, Światłości świata. Owocnej medytacji.

Miłosierni jak Ojciec

Pt 1 stycznia Łk 2,16-21 Bóg miłosierny niech nam błogosławi (Psalm 67).

So 2 stycznia J 1,19-28 Nie potrafimy robić wielkich rzeczy - jedynie małe z wielką miłością (bł. Matka Teresa z Kalkuty).

N 3 stycznia J 1,1-8 Synem Bożym jest Jezus Chrystus, w pełni Bóg i w pełni człowiek. On - jako odwiecznie Słowo - jest najpełniejszym objawieniem Boga, Prawdą. On zwyciężył świat i grzech. Dlatego wraz ze św. Józefem Sebastianem Pelczarem nie lękajmy się prosić "o dary wielkie i cenne, bo Bóg jest Panem bogatym i łaskawym. Prosząc go o nie, uczcimy w ten sposób miłosierdzie i szczodrobliwość Bożą".

Pn 4 stycznia J 1,35-42 Miłosierdzie Moje przeszło do dusz przez Serce Bosko-ludzkie Jezusa, jako promień słońca przez kryształ. Uczułam w duszy i zrozumiałam, że wszelkie zbliżenie się do Boga jest nam dane przez Jezusa, w Nim i przez Niego (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Wt 5 stycznia J 1,43-51 Czy myślisz, że zabraknie Mi wszechmocy, abym cię wspierał? - I w pewnej chwili uczułam w duszy dziwną siłę i niczym mi się wydawały wszystkie przeciwności, jakie by mi się w wypełnieniu tej woli Bożej przytrafić mogły (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Śr 6 stycznia Mt 2,1-12 Matka Najświętsza mówiła mi, abym wszystkie żądania Boże przyjmowała jak dziecko małe, bez żadnych dociekań, inaczej nie podoba się to Bogu (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Cz 7 stycznia Mt 4,12-17.23-35 Czynię się Sam zależny od twojej ufności, jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność Moja nie będzie znać miary (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

Pt 8 stycznia Mk 6,34-44 Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

So 9 stycznia Mk 6,45-52 Nie lękaj się niczego, Ja jestem z tobą, wszelkie sprawy w ręku Moim są i przeprowadzę je według miłosierdzia Swego, a woli Mojej nic się sprzeciwić nie może (z "Dzienniczka" św. Faustyny).

N 10 stycznia Łk 3,15-16.21-22 Chrzest Jezusa kieruje uwagę na nasz chrzest oraz na chrzest naszego Narodu. Jako umiłowane dzieci Boże zadajemy sobie dziś pytanie: Czy świadczę o Bogu Ojcu na każdym miejscu i w środowisku, w którym przyszło mi żyć? Czy wierzę, że "Bóg jest Miłością, a Duch Jego - jest pokojem"? Św. Faustyna uczy, że "czyny, które wypłynęły z miłości, doskonalsze są niż czyny, które spełniam z bojaźni. Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego, zdana jestem na Jego świętą wolę; niech czyni ze mną, co chce, a ja Go i tak kochać będę".

Pn 11 stycznia Mk 1,14-20 Chwała zatem Sercu Przenajświętszemu Pana Jezusa przez Niepokalanie Poczętą, co jest narzędziem w ręku miłosierdzia Bożego do rozdawania łask. - Całą też mą ufność w Niej pokładam (św. Maksymilian).

Wt 12 stycznia Mk 1,21-18 Dopóki żyjemy na tym świecie, nic nie jest stracone, wszystko można odrobić (św. Maksymilian).

Śr 13 stycznia Mk 1,29-39 Niepokalana nie potrafi zapomnieć nas, biednych wygnańców Ewy (św. Maksymilian).

Cz 14 stycznia Mk 1,40-45 Niech Niepokalana, nasza wspólna Mamusia, będzie ci nadzieją i pociechą w ciężkich chwilach życia (św. Maksymilian).

Pt 15 stycznia Mk 2,1-12 Niech będzie Pan Bóg błogosławiony za wszystko, co uczynił z tobą i Niepokalana nasza Matuchna, przez której ręce wszystkie łaski przychodzą nam z nieba (św. Maksymilian).

So 16 stycznia Mk 2,13-17 Oddaj się całkowicie Tej najlepszej naszej niebieskiej Mamusi, a zwycięski łatwo przejdziesz przez wszystkie trudności i... zostaniesz świętym, wielkim świętym, czego ci jedynie z całego serca życzę (św. Maksymilian).

N 17 stycznia J 2,1-12 Bóg nam nieustannie błogosławi, choć czasami wydaje się, że Bóg nie interesuje się naszymi sprawami i nie ingeruje tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali. Kiedy w Kanie zabrakło wina, Jezus wydawał się być obojętnym. Osoba, która zareagowała, to była Jego Matka. Ona niejako wzięła sprawy w swoje ręce. Tak dzieje się również i w naszym życiu. Św. Maksymilian uczy, że "wszyscy święci, można powiedzieć, są dziełem Najświętszej Maryi Panny i szczególne do Niej nabożeństwo jest ich wspólną cechą, gdyż nigdy nie słyszano, aby Ona odmówiła komukolwiek pomocy".

Pn 18 stycznia Mk 2,18-22 Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca (św. Jan Paweł II).

Wt 19 stycznia Mk 2,23-28 Człowiek i jego najwyższe powołanie odsłania się w Chrystusie poprzez objawienie tajemnicy Ojca i Jego miłości (św. Jan Paweł II).

Śr 20 stycznia Mk 3,1-6 Poprzez pouczenie Chrystusa poznajemy jednakże Boga przede wszystkim w Jego stosunku do człowieka, w Jego miłości: filantropia (św. Jan Paweł II).

Cz 21 stycznia Mk 3,7-12 Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Nie tylko mówi o nim i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam ją wciela i uosabia. Poniekąd On sam jest Miłosierdziem (św. Jan Paweł II).

Pt 22 stycznia Mk 3,13-19 Jezus nade wszystko swoim postępowaniem, całą swoją działalnością objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość (św. Jan Paweł II).

So 23 stycznia Mk 3,20-21 Mesjasz staje się szczególnie przejrzystym znakiem Boga, który jest Miłością, staje się znakiem Ojca (św. Jan Paweł II).

N 24 stycznia Łk 1,1-4; 4,14-21 Jezus zaczyna objawiać siebie i Ojca poprzez słowa i znaki. W jaki sposób przeżywam obecność Boga w moim życiu? Św. Jan Paweł II przypomina, że "uobecnianie Ojca: Miłości i Miłosierdzia, jest w świadomości samego Chrystusa podstawowym dowodem Jego mesjańskiego posłannictwa".

Pn 25 stycznia Mk 16,15-18 Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę (papież Franciszek).

Wt 26 stycznia Mk 3,31-35 Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości, stała się Matką Odkupiciela człowieka (papież Franciszek).

Śr 27 stycznia Mk 4,1-20 Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia (papież Franciszek).

Cz 28 stycznia Mk 4,21-25 Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu (papież Franciszek).

Pt 29 stycznia Mk 4,26-34 Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie (papież Franciszek).

So 30 stycznia Mk 4,35-41 Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia (papież Franciszek).

N 31 stycznia Łk 4,21-30 Bóg ma wobec nas plan najlepszy z możliwych. On chce, abyśmy uwierzyli i wkroczyli na drogę nawrócenia. Jednak my często wolimy pozostać przy swoim. Dlatego niewygodnych proroków zabijano, aby żyć spokojniej. Czy przyjmę drogę pokuty i nawrócenia? Papież Franciszek przypomina nam, że "miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza".

Rycerz Niepokalanej 1/2016, s. 27-29

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.