Miłość w czynie
Drukuj

WRZESIEŃ 2015. Bóg jest uwielbiony w swoich aniołach i świętych. Najbardziej jest jednak uwielbiony w swoim Synu, w Słowie, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Kontemplacja Słowa - Chrystusa jest wejściem w przestrzeń chwały Boga. Wobec oddawania Bogu chwały wszystko inne wydaje się być zbędnym balastem, trzymającym serce na uwięzi. Weź zatem do ręki Słowo, zbliż się do Jezusa, wezwij wstawiennictwa świętych i oddaj Bogu chwałę. Nie możesz zrobić niczego, co byłoby większe od tego aktu.

Miłość w czynie
Św. Stanisław Kostka

1 września Łk 4,31-37 Bł. Bronisławo, posiadałaś wybitny talent organizacyjny, wyproś mi łaskę udziału w chwale królestwa Bożego. Daj mi wolę i umiejętności, które będę umiał spożytkować w służbie drugiemu człowiekowi.

2 września Łk 4,38-44 Bł. Ingrido Szwedzka, wyjednaj mi wiarę w to, że Bóg przychodzi do serc ludzkich w tylko sobie wiadomy sposób. Daj mi ufność, że moja wytrwała modlitwa będzie wysłuchana. Spraw, bym się nie zrażał i nie zniechęcał.

3 września Łk 5,1-11 Św. Grzegorzu Wielki, daj mi rozradować się w Duchu Świętym i spraw, abym ufnie wypłynął na głębie własnego życia. Nie chcę się bać i zachowawczo zabezpieczać przed każdym możliwym niebezpieczeństwem. Chcę pracować dla królestwa niebieskiego i bardzo pragnę, żebyś mi w tym pomógł.

4 września Łk 5,1-11 Matko Pocieszenia, zapraszam Cię do mojego serca, które chce się nieustannie odnawiać do jeszcze większej miłości względem Boga i drugiego człowieka. Zapewnij mnie, że stoisz przy mnie i nie pozwolisz, aby mnie skrzywdzono i zadano ból, który będzie ponad moje siły.

5 września Łk 6,1-5 Bł. Tereso z Kalkuty, módl się, abym nigdy nie wątpił w to, że Jezus jest Panem wszystkiego i wszystkich. Wierzę i wyznaję, że moje życie i wszystko, co mnie stanowi, jest Jego. Módl się dla mnie o wrażliwość serca i otwarte dłonie.

6 września Mk 7,31-37 Bł. Michale Czartoryski, proś, aby mój umysł i moje serce były stałe w pragnieniu królestwa niebieskiego, które zostało przygotowane dla mnie przed założeniem świata i którego jestem dziedzicem. Chcę miłować Jezusa i w ten sposób je posiąść. Proś o to dla mnie.

7 września Łk 6,6-11 Św. Melchiorze Grodziecki, bądź moim przewodnikiem we współczesnym świecie pseudowartości. Ucz mnie tego, co jest ważne, co Bogu przyjemne i co przyniesie mi korzyść i w tym życiu, i w przyszłym.

8 września Mt 1,1-16.18-23 Najświętsza Maryjo Panno, w moim sercu składam dzięki Najwyższemu Bogu, za to, że wybrał Ciebie na Matkę swojego Syna. Dziękuję Ci, że pozwoliłaś Bogu działać tak, jak On chciał. Ucz mnie tego i daj mi niezachwianą wiarę, że tylko Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze.

9 września Łk 6,20-26 Bł. Anielo Salawo, módl się za mnie, abym zadowalał się tym, co skromne, małe, ubogie. Spraw, abym radośnie poprzestawał na tym, co konieczne. Daj mi łaskę dzielenia się z najuboższymi tym, co mam, a nie tym, co mi zbywa.

10 września Łk 6,27-38 Bł. Franciszku Garate, proś dla mnie o cierpliwość, pokorę i pogodę ducha, spraw, abym kochał nie tylko tych, którzy mnie kochają, ale także tych, przez których czasem płaczę.

11 września Łk 6,39-42 Bł. Franciszku Janie Bonifacio, chcę być pokorny. Nie chcę oburzać się tylko dlatego, że ktoś grzeszy inaczej niż ja. Daj mi zrozumienie i cierpliwość - do siebie i innych.

12 września Łk 6,43-49 Maryjo, moja Matko, z rozkoszą przyzywam Twojego Imienia, ufając, że na sam jego dźwięk odejdą ode mnie pokusy, że wzywając go, poskromię wady i dzięki pamięci o nim, będę czynił więcej dobra bliźnim. Módl się o to dla mnie.

13 września Mk 8,27-35 Św. Janie Chryzostomie, proszę, abyś wyjednał mi łaskę trwania w sprawach Bożych. Strzeż mnie od świadomego grzechu ciężkiego i od zbytniego przywiązania do spraw materialnych.

14 września J 3,13-17 Św. Albercie Jerozolimski, módl się, abym razem z tobą ufnie stał pod Chrystusowym krzyżem. Spraw, abym nie zdezerterował, nie wystraszył się, nie uciekł. To byłaby moja tragedia.

15 września J 19,25-27 Matko Bolesna, bycie Twoim synem to zaszczyt i zobowiązanie. Pozwól mi przylgnąć do Twego Serca i tuż przy nim uczyć się, jak żyć dobrze, w sposób miły Bogu i pożyteczny innym ludziom.

16 września Łk 7,31-35 Święci męczennicy Korneliuszu i Cyprianie, wyjednajcie mi łaskę ufnego zawierzenia Bogu wszystkich spraw, które niepokoją moje serce i rozum. Przedstawcie je wspólnie ze mną Ojcu, który kocha mnie bardzo i chce mojego dobra.

17 września Łk 7,36-50 Św. Hildegardo z Bingen, módl się, aby mnie całego pochłonęła miłość. Chcę kochać w sposób wolny i bezgraniczny, nie stawiając warunków, nie wyznaczając ceny. Wierzę, że dzięki temu dostąpię odpuszczenia grzechów i udziału w wiecznej szczęśliwości.

18 września Łk 2,41-52 Św. Stanisławie Kostko, daj mi miłość do kościoła parafialnego, spraw, abym czuł się dobrze w tym, co należy do mojego Ojca. Daj mi ochocze serce do troski o mój kościół i jego otoczenie.

19 września Łk 8,4-15 Św. January, módl się, abym odnalazł się w mojej wspólnocie parafialnej, spraw, aby Słowo Boże głoszone w miejscu, w którym jestem, spadało na dobrą glebę mojego serca i wydało owoc w postaci wysiłku budowania lokalnego Kościoła.

20 września Mk 9,30-37 Bł. Mario Tereso, zakonnico, która założyłaś "dom dla niemających domu", spraw, abym nigdy nie odrzucał potrzebujących. Chcę, aby moje serce i mój dom były azylem i bezpieczeństwem dla tych, którym się w życiu nie powiodło.

21 września Mt 9,9-13 Św. Mateuszu, módl się, aby Jezus znalazł drogę do mojej komory celnej i aby przyniósł mi wyzwalające słowa: "Pójdź za Mną". Proś, abym jak Ty miał odwagę pozostawić zbędny balast i pracować dla królestwa Bożego.

22 września Łk 8,19-21 Bł. Bernardyno Jabłońska, bycie krewnym Jezusa zobowiązuje. Módl się za mnie, abym stawał się człowiekiem coraz bardziej zanurzonym w Dobru, Prawdzie i Pięknie - w samym Bogu.

23 września Łk 8,19-21 Św. Pio z Pietrelciny, wyjednaj mi wrażliwość na tych, którym z Panem Bogiem jest nie po drodze. Daj, abym posiadł wiedzę i umiejętności pomocne w dotarciu do ich serc, umysłów i otworzeniu ich na olśniewający blask Prawdy.

24 września Łk 9,7-9 Św. Teklo, módl się za mnie do Pana, abym nie niepokoił się niepotrzebnie codziennymi drobnostkami. Proszę Cię, wlej w moje serce święty niepokój o zbawienie własne i tych, których kocham.

25 września Łk 9,18-22 Bł. Władysławie z Gielniowa, chcę razem z Tobą i Św. Piotrem wyznać, że Jezus jest Mesjaszem. że Jezus jest tym, którego oczekiwali ludzie wszystkich czasów, i tym, którego pragnie moje serce. Oddaję się pod Jego panowanie i ufnie oczekuję spotkania na progu wieczności.

26 września Łk 9,43b-45 Bł. Aureliuszu z Vinalesa, który zginąłeś ze swymi towarzyszami tylko dlatego, że inni nienawidzili Kościoła świętego, daj mi głęboką miłość do Kościoła - mej Matki, a jednocześnie módl się, aby krew współczesnych męczenników była posiewem nowych chrześcijan.

27 września Mk 9,38-48 Św. Wincenty a Paulo, wyjednaj mi łaskę stopniowego wyzbywania się wszystkiego, co przeszkadza mi w zjednoczeniu z Bogiem. Daj, abym wyzbywał się uprzedzeń, wad i grzechów i tym samym zbliżał się do Źródła życia.

28 września Łk 9,46-50 Św. Wacławie, módl się, aby moje serce było pokorne, abym umiał w milczeniu znosić krzywdy, abym się nie skarżył i nie złorzeczył. Chcę w ten sposób upodobnić się do Jezusa, niepokalanego Baranka.

29 września J 1,47-51 Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za tych, o których nie pamiętam, a którym jestem winien wdzięczność. Wsłuchajcie się w prośby ich serc i sprawcie, aby dzięki ich wdzięczności Bóg został uwielbiony.

30 września Łk 9,57-62 Św. Hieronimie, proś za mną i moimi bliskimi. Daj mi odnajdywać Boga w czynnej miłości, która - jak każda miłość - wiąże się z ofiarą i wyrzeczeniem. Chcę być wiernym naśladowcą Chrystusa - nie mogę uciec spod krzyża. Módl się dla mnie o wytrwanie.

Br. Bruno Paterewicz OCist
Rycerz Niepokalanej 9/2015, s. 31-33

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.