Arcybiskupi i Biskupi Polscy w obronie Sakramentu Małżeństwa
Drukuj

Zjazd Episkopatu Polskiego w Warszawie wydał odezwę do Rządu i Narodu, wzywającą do obrony Małżeństwa przed ustawowemi ślubami cywilnemi i rozwodami. - Wyborcy mają prawo i obowiązek żądać od posłów i kandydatów na posłów i senatorów deklaracji, iż nie dopuszczą do naruszenia katolickiego Małżeństwa. Odezwa ta będzie czytana ze wszystkich ambon.

Najmilsi w Chrystusie Panu!

Niepokój wielki ogarnął duchowieństwo i szerokie koła naszego katolickiego społeczeństwa wskutek poważnych wieści, że przygotowana kodyfikacja prawa, małżeńskiego dla katolików, opiera się na poglądach niezgodnych z zasadą Kościoła świętego. Wobec tego zwracają się Biskupi katoliccy wszystkich trzech obrządków, zebrani z całej Polski na narady w sprawach kościelnych w Warszawie dn. 2, 3, 4 i 5 marca 1926 r. do przedstawicieli rządu i stronnictw poselskich o zabezpieczenie katolickim związkom małżeńskim ich charakteru sakramentalnego.

Świętość rodzinnego życia, religijne wychowanie dzieci, są podstawą nietylko rodziny chrześcijańskiej, ale także trwałości i pomyślnego rozwoju życia narodowego i państwowego. Podstawa ta atoli jest uwarunkowana uświęceniem związków katolickich przez Kościół i przez nierozerwalność ich węzła.

Od tych zasad Kościół katolicki ustąpić nie może i nie ustąpi. A my, Biskupi, będący stróżami przekazanych nam nauki i nakazów Chrystusowych, wymagać musimy i wymagamy, aby także wszyscy katolicy w tej sprawie sumienia mocno stali w obronie zasad Kościoła katolickiego i przeciwdziałali ustawowemu sankcjonowaniu tak zwanych ślubów i rozwodów cywilnych. Związek małżeński, zawarty przed urzędnikiem stanu cywilnego, jest nieważny, bo sprzeciwia się prawu Bożemu.

Żaden też poseł katolik nie powinien głosować za tem, co jest sprzeczne z prawem Bożem, a wyborcy mają prawo i obowiązek zażądania od swych posłów, ażeby nie współdziałali w uchwalaniu ustaw, szkodliwych nierozerwalności i świętości węzła małżeńskiego. Prócz tego, mają Posłowie obowiązek użycia całego swego wpływu, w celu zapobieżenia wyrządzeniu tak niesłychanej krzywdy zasadzie katolickiej.

Powyższe oświadczenie Episkopatu, wręczone będzie przedstawicielom Rządu i zarządom stronnictw Sejmu i Senatu, a Ks. Ks. Proboszczowie ogłoszą je z ambon w najbliższą niedzielę.

Podpisy:

† Aleksander Kardynał Kakowski, † Józef Teodorowicz, Arcybiskup Lwowski obrz. orm , † Adam Sapieha, Książe- Arcybisk. Metropolita Krakowski, † Bolesław Twardowski, Arcybiskup Metropolita Lwowski, obrz. łac., † Anatol Nowak, Biskup Przemyski, obrz. łac., † Leon Wałęga, Biskup Tarnowski, † Stanisław Zdzitowiecki, Biskup Włocławski, † Antoni Juljan Nowowiejski, Biskup Płocki, † Grzegorz Chomyszyn, Biskup Stanisławowski, † Marjan Ryx, Biskup Sandomierski, † Augustyn Łosiński, Biskup Kielecki, † Zygmunt Łoziński, Biskup Piński, † Józefat KocyłowsRi, Biskup Przemyski obrz. grecko-katolickiego, † Henryk Przeździecki, Biskup Podlaski, † Stanisław Gall, Biskup Wojsk Polskich, Sufragan Warszawski, † Wincenty Tymieniecki, Biskup Łódzki, † Romuald Jałbrzykowski, Biskup Łomżyński, † August Hlond, Biskup Śląski, † Teodor Kubina, Biskup Częstochowski, † Karol Fischer, Biskup Sufragan Przemyski, † Jakób Klunder, Biskup Sufragan Chełmiński, † Władysław Krynicki, Biskup Sufragan Włocławski, † Paweł Kubicki, Biskup Sufragan Sandomierski, † Adolf Józef Jełowicki, Biskup Sufragan Lubelski, † Stanisław Łukomski, Biskup Wikarjusz Kapitulny Archidjecezji Poznańskiej, † Kazimierz Michalkiewicz, Biskup Wikarjusz Kapitulny Archidjecezji Wileńskiej, † Józef Bocian, Biskup Sufragan Lwowski, obrz. grecko-katolickiego, † Antoni Laubitz, Biskup Wikarjusz Kapitulny Archidjecezji Gnieźnieńskiej, † Władysław Szczęśniak, Biskup Sufragan Warszawski, † Stanisław Okoniewski, Biskup Nominat Koadjutor Chełmiński.

Warszawa, d. 5 marca 1926 r.

O Marjo, Twoje przenajświętsze i przecudne Imię wyszło z łona samego Bóstwa, albowiem cała Przenajświętsza Trójca nadała Ci to Imię, nad wszystkiemi imionami ludzkiemi po Imieniu Boskiego Syna Twego wyższe i obdarzyła je takim majestatem i potęgą, że na to Przenajświętsze Imię Twoje, skoro wymówione-zostanie, wszelkie kolano się zgina w niebie, na ziemi i w piekle.

Św. Ryszard od Św. Wiktora