Apel wychodztwa polskiego w Rumunji
Drukuj

100.000-tysieczna rzesza Polaków zamieszkuje zaprzyjaźnioną nam Rumunję. Szeregi ich w zastraszający sposób topnieją, rozpływając się w prawosławiu lub organizacjach niemieckich. Jedyny ratunek - to stworzenie organizacyj katolickich, polskich. Pierwsze próby dały świetne rezultaty. Niestety, garnącej się z całem zaufaniem młodzieży polskiej i starszych przygarnąć i prowadzić skutecznie nie możemy wobec braku lokalu. Społeczeństwo nasze zbyt biedne, by mogło się zdobyć na odpowiednie fundusze.

Apelujemy zatem do Was Rodacy! Ratujcie współbraci za niedaleką granicą! Ratujcie przed prawosławiem i germanizacją! Ratujcie, posyłając choćby najmniejszy, groszowy datek za pośrednictwem "Rycerza Niepokalanej" lub "Małego Dziennika", a spełnicie uczynek, miłosierny i obywatelski wobec Waszych rodaków na obczyźnie.

Niemcy organizują się i tworzą na całej Bukowinie zwarte szeregi, świadome swego celu, mając za sobą silną pomoc materjalną własnego kraju. My natomiast jesteśmy za słabi, za biedni, aby budować olbrzymie gmachy, jakie stawiają nasi sąsiedzi. Chcemy przynajmniej w największem środowisku polskiem, w Czerniowcach, stworzyć dom katolicki, który będzie siedzibą dla wszystkich naszych polskich organizacyj. Prosimy o pomoc w ratowaniu dusz polskich. Ufamy Wam, bratnim sercom Waszym.

Ks. Filip Bibrzycki

Od Czcig. Ks. F. Bibrzyckiego, gorliwego szerzyciela "Rycerza" i "Rycerzyka" w Rumunji, otrzymaliśmy powyższą odezwę, z prośbą o pomoc w wielkiem i trudnem dziele ratowania dusz polskich i katolickich. Przychylając się do tej prośby, umieszczamy odezwę na łamach "Rycerza Niepokalanej" w nadziei, że nie przejdzie ona bez echa i skłoni serca polskie w Ojczyźnie do czynnej ofiary na rzecz naszych biednych i zagrożonych Rodaków zagranicą.

Wszelkie ofiary na ten cel prosimy przesyłać przekazem rozrachunkowym na adres Administracji "Rycerza Niepokalanej", lub za pośrednictwem blankietów nadawczych P. K. O. nr. 150.283. W obydwu wypadkach prosimy na odwrotnej stronie przekazu wyraźnie zaznaczyć: "Na dom katolicki w Czerniowcach".

Red.