Apel Ojca Św[iętego] do dziewcząt
Drukuj

W początkach września odbył się w Rzymie Zjazd Międzynarodowej Federacji Katolickiej Młodzieży Żeńskiej, w którym wzięły udział delegatki z 40 krajów. Ojciec Św[ięty] W przemówieniu do dziewcząt wskazał na niespotykane dotąd w historii niebezpieczeństwa, na jakie wystawiona jest kobieta w dzisiejszym społeczeństwie. Następnie w 4 punktach nakreślił obowiązki niewiasty katolickiej wobec tej sytuacji.

Papież zalecił:

1. WIARĘ CZYSTĄ I NIEUSTRASZONĄ, urobioną "przez pokorę, modlitwę i ofiarę" Wiara ta jest potrzebna w twardej walce współczesnej o prawa rodziny, dziecka, szkoły.

2. OBECNOŚĆ KOBIETY NA WSZYSTKICH ODCINKACH ŻYCIA, gdzie w grę wchodzą interesy religii. Ojciec Św[ięty] Ostro wystąpił przeciw mniemaniu tych, co "pod pozorem powrotu do czystego spirytualizmu chcieliby ograniczyć Kościół do terenu nauczania jedynie dogmatycznego i zakazać mu wszelkiego mieszania się do porządku cywilnego i społecznego".

3. WIERNOŚĆ DLA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA, by pokonać teorie, które grożą samej nauce katolickiej. "Kościół - oświadczył Pius XII - kroczy zawsze w pierwszej linii tam, gdzie chodzi o słuszne ustępstwa społeczne, a rozdział bogactw stanowi zawsze główny przedmiot jego nauki społecznej. Podobnie domaga się równości płacy miedzy mężczyzną a kobietą, jeżeli oboje wykonują jednakową pracę".

4. CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU POLITYCZNYM, jednak bez szkody dla obowiązków kobiety w małżeństwie, w szkole i wobec dziecka. Papież stwierdził, że "należałoby uświadomić kobietę, co do jej praw i obowiązków, co do potęgi jej wpływu tak na opinie publiczną jak na władzę publiczne, przy dobrym użyciu swych praw".