Rycerz Niepokalanej - Marzec 1952
RN 3/1952
65 Zwiastowanie
Franciszek Jotte

Wiersz.

65 "Słowo - Ciałem"
O. Jan Rostworowski T.J.

Panienkę Najświętszą nie darmo nazywamy "Panną roztropną" i "Stolicą mądrości". W Jej młodziutkim umyśle nie było wprawdzie wiele ludzkiej wiedzy, ale było tak jasne światło Boże, że pojmowała rzeczy niebieskie głębiej niż najwięksi z mędrców.

69 Wielki Post
S. T.

Post jest jedną z form zadośćuczynienia za popełnione winy i zarazem środkiem pomagającym do ujarzmienia natury i podporządkowania jej duchowi.

71 Święty Józef
Wanda Łakowiczówna

Święty Józef jest wzorem modlitwy i pracy. Wzorem dla każdego z nas. Bez różnicy płci, wieku, rodzaju zajęć, stanowiska. Aktualny zawsze, wszędzie, w każdej epoce i okoliczności.

Typ świętości i pracy - uniwersalny.

72 Fragment z życia wielkiego Biskupa
Stanisław Puchalski

Któż to był, co o drugiej w nocy odprawiał Drogę Krzyżową? To ks. biskup Zygmunt Łoziński we własnej osobie.

74 U źródeł apostolstwa
A. K.

Zaciekawienie ogólne wzbudzili dwaj bracia Kolbowie: Franciszek i Rajmund gdy w 1907 r. przybyli do trzeciej klasy gimnazjum w małym Seminarium franciszkańskim we Lwowie.

75 Pierwsze Przykazanie Kościelne
Ks. Stanisław Niczyperowicz

Obowiązek zachowania dnia świętego przez ludzi podkreślił Bóg w trzecim przykazaniu: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił".

84 Brat z małej drogi
Jan Dobraczyński

Historia, którą opisujemy poniżej, mówi o bracie franciszkańskim, br. Albercie Olszakowskim, którego całą życiową zdobyczą było to, że mając lat trzydzieści jeden, wstąpił do klasztoru i w sześć lat potem umarł.

87 Jak poznać kto uszczęśliwi?
Jerzy Romek

Właściwie wujkowi zawdzięczam, że odczepiłem się od Irki, z którą niewiele już brakowało, abym się ożenił...

92 Nasze główne błędy wychowawcze
St. Młodostar

Zachwycamy się naszymi aniołkami, kiedy mają kilka lat - a potem zaskakuje nas zmiana w dzieciach: co się stało, że wyrosły im różki?

95 Polskie Nadodrze w Planie 6-letnim
E. P.

Co przyniesie Plan 6-letni Ziemiom Nadodrza? Jaką rolę wyznacza poszczególnym jego województwom.

96 Zdobył niebo miłością dla Niepokalanej
Stanisław Puchalski

Św. Kazimierz - dziecię królewskiego rodu, syn króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej, "matki Jagiellonów".