Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1952
RN 4/1952
97 Kwiecień
Franciszek Jotte

Wiersz.

98 Alleluja, Jezus żyje!
Rycerz Niepokalanej
100 Pokój wam
W. Ł.
102 Na posłudze miłości
O. Jan Rostworowski T.J.

O sześć miesięcy wcześniej niż zawitał do domku Maryi spełnił był Archanioł Gabriel inne zlecenie Boże. Ukazał się w świątyni kapłanowi Zachariaszowi...

105 Bądź pozdrowiona
Franciszek Grodzki

Modlitwa.

105 Fragmenty
Ancilla
109 "W niedziele i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć"
Ks. Stanisław Niczyperowicz

Przykazania kościelne wyjaśniają dokładniej przykazania Boże albo nasze obowiązki chrześcijańskiego życia.

111 Dałeś nam wszystko
Wanda Łakowiczówna

Modlitwa.

113 Współodkupicielka
Ks. dr M. Rzeszewski

Dla zrozumienia Kościoła i naszego życia pada pewne światło z prawdy, że Kościół jako całość i my jego członkowie uczestniczymy w pewien sposób w odkupieńczych cierpieniach Chrystusa. Prawdę tę można najlepiej badać w odniesieniu do Maryi, która jest doskonałym członkiem Ciała Mistycznego.

116 Matka i syn

Było to w czwartym wieku po Chrystusie. W afrykańskim mieście, Tagaście, Monika, świątobliwa Monika, poślubiła Patrycjusza, poganina. W roku 354, z tego małżeństwa urodził się syn, któremu dano imię Aureliusz-Augustyn...

117 Stary ma rozum, młody ma młodość
R.

To, co usłyszałem od wujka o tym, jak trzeba się przygotowywać do małżeństwa, nigdy by mi do głowy samemu nie przyszło...

120 Między pocałunkiem a klapsem
St. Młodostar

Szanujmy ludzi, jeżeli chcemy, żeby nas szanowano. Stosuje się to i do dzieci, a także do własnych dzieci.

122 Brat z małej drogi
Jan Dobraczyński

Ale Olszakowski już wie, że ma być zakonnikiem. Tak chce Bóg.

127 Polskie Nadodrze w planie 6-letnim

Wrocław przemysłowy to był dla większości z nas dotychczas bodaj tylko "Pafawag" i na tym koniec. A jeśli chodzi o całe województwo wrocławskie, ogólnie znane były kopalnie wałbrzyskie i wydobywany w nich wspaniały węgiel koksujący...