Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1952
RN 6/1952
161 Wobec tajemnicy Maryi!

Niepokalana jest kimś tak wzniosłym, tak bliskim Trójcy Przenajświętszej.

162 Pasterz o najlepszym Sercu
Wanda Łakowiczówna

To Serce najmiłosierniejsze jest nam zaprzysiężeniem przyjaźni i oddania zupełnego, najtrwalszego - na wieki. Najdroższe, jedyne Serce mojego Jezusa.

164 Odpoczynek i rozrywka w życiu chrześcijańskim
Jan Archita

Kościół, wskazując, że właściwym żywiołem, w którym ma upływać życie ludzkie jest praca, pragnie w niej widzieć pozytywny, budujący, kształtujący i wychowawczy czynnik ludzkiego bytowania, pragnie jej w tym charakterze zapewnić największą skuteczność...

165 My w Chrystusie
Ks. dr M. Rzeszewski

Możemy teraz rozważyć Ciało Mistyczne od strony chrześcijanina żyjącego w Chrystusie.

169 Błogosławione dni
O. Jan Rostworowski T.J.

W życiu chrześcijanina miewa miejsce przedziwna chwila, w której żywy Bóg-Człowiek pod postacią chleba wchodzi tajemniczo do duszy i ciała. Wielkość i szczęście tej chwili opisywały wybrane dusze, którym Zbawiciel pozwalał zakosztować słodyczy swojego przyjścia do przybytku ich serca.

172 Wszechpośredniczka
R. N.

Osoba, odchodząca do wieczności, nawet bliska, staje się dla nas coraz mniej realna. Chociaż jesteśmy pewni jej nieśmiertelności, istnienie jej wydaje się nam jakby pomniejszone, a zniknięcie jej spomiędzy nas przybiera w naszych oczach cechy głębokiej rozłąki.

175 Matczyne serce
Ancilla
179 Kobieta niezamężna
Ks. dr Władysław Szafrański

Według badań uczonych na świat przychodzi mniej więcej równa liczba chłopców i dziewcząt.

181 Młodość z wiosną tu duszy
M.

Zmówiliśmy się ze Stefanem o pokusach. Pracujemy w jednej fabryce i jakoś zbliżyliśmy się. Pewnego dnia wracając z roboty rozmawialiśmy o tym, czy mężczyzna może się, utrzymać w czystości.

184 Pogadanki wychowawcze
St. Młodostar

W dziecku trzeba wyrobić zmysł praktyczny. Nie wyciągajcie z tego wniosku, że nie należy dziecku dawać do ręki bajek. Dla dziecka cały świat jest poniekąd bajką...

185 Św. Teresa a Eucharystia
Fl. R.

Jest święta, która już we wczesnym dzieciństwie zrozumiała i praktykowała nabożeństwo do Najśw. Sakramentu. To św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Popatrzmy na to jej nabożeństwo.

187 Anioł Pański
Kornel Ujejski

Wiersz.

188 Więcej samodzielności
Barbara Żulińska

Dwie dobre koleżanki spotkały się po 12 latach na wczasach. Naturalnie rozmawiały przede wszystkim o swych dzieciach...

190 W drodze jak w domu
A. P.

Opowiadanie.

192 Wierzę w Ducha Świętego

Prawdy katechizmowe.