Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1950
RN 6/1950
147 Pozdrawiam Cię, Matko
S. Józefa Menendez
149 Prymat Św[iętego] Piotra

W Kościele Chrystusowym, jak w każdym zarządzie i każdej należycie zorganizowanej ziemskiej instytucji, musi istnieć najwyższa władza, która będzie decydować, gdy biskupi będą z sobą niezgodni w sprawach wiary.

151 Św. Antoni piewca Maryi
O. Rafał M. Huber OFMConv.

W naukach głoszonych przez św. Antoniego jedno z naczelnych miejsc zajmuje mariologia. Głównymi tematami jego kazań maryjnych było Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny, Jej Wniebowzięcie oraz stosunek względem nas jako naszej Wśpółodkupicielki i naszej Pośredniczki.

153 Boże Ciało
Ks. S. T.
158 Z okazji święta Matki Bożej Szkaplerznej
O. Maksymilian Maria Kolbe OFMConv
161 Ku świętu Królowej Świata

Od początku swego istnienia Rok Święty był zawsze rokiem królewskim i to z wielu tytułów. Królewski ze względu na swój zasięg, bo obejmuje cały świat. Tęcza wiary, pokoju i miłości, jaka wyłania się z Wiecznego Miasta, stanowi pomost, łączący wszystkich ludzi.

163 Zacznijcie wargi nasze...
Zofia Starowieyska-Morstinowa

Od najdawniejszych czasów sztuka służyła człowiekowi do wyrażania jego uczuć religijnych. Już człowiek pierwotny, tym bardziej człowiek antyczny, wprzęgał sztukę w służbę religijnego kultu.

165 Dzwon wieczorny...
P. Z. Woźniak

Wiersz.

166 List do Krystyny (VII)
Jan Rybałt
170 O powołaniu
Ks. Antoni Cząstka

Zbliża się koniec roku szkolnego, a z nim dla młodzieży upragnione wakacje. Każdy z nas starszych przez wszystkie lata szkolne przechodził ten okres zdenerwowania i niepewności przed rozdaniem świadectw szkolnych, a następnie okres miłego odprężenia - i radosnych 2-miesięcznych wywczasów.

175 Na szlaku powstającej stolicy
Mieczysław Kurzyna