Rycerz Niepokalanej - Październik 1949
RN 10/1949
290 Macierzyństwo wielki dar Boży
Stanisław Bednarek
293 Maryja - Matka Boża
A. K.

Nauka chrześcijańska o roli kobiety w odrodzeniu świata wpłynęła na to, że usunięto wszelkie co do niej uprzedzenia, otoczono ją szacunkiem i czcią, a często rozprawiano o godności kobiety.

295 Herold Wielkiego Króla
L. B.

Św. Franciszek z Asyżu zyskał wielką popularność nie tylko wśród katolików, ale nawet wśród niewierzących. Źródłem tej powszechnej miłości jest historia jego życia.

297 Różaniec
A. P.
300 Gdy przyjdzie dziecko
Twoja Iza
301 Z wysokiego rodu
Felicja Żurowska

Ale prócz tej wewnętrznej Myśli Bożej, żyjącej w Bogu samym, istnieje jeszcze nieskończona ilość bytów, jestestw stworzonych, powołanych do życia przez stwórczy akt Woli i Myśl Bożą.

303 Odpusty
J. Stoddard
306 Wierzę w żywot wieczny
Hanna Jezierska
308 M. Angela Truszkowska
O. Ludomir OMC
312 Kult Maryi dawniej
Jan Dobraczyński

Kult Najświętszej Panny jest kultem równie starym jak chrześcijaństwo. Nie zawsze jednak posiada to samo napięcie. Początkowo przytłumia go i jakby przesłania nabożeństwo do samego Chrystusa.