Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1949
RN 7/1949
193 Cel Niepokalanowa
O. Maksymilian Kolbe OFMConv
194 Domie złoty
ks. T. Bogucki T.J.

Wiersz.

195 O Matce Bożej Skwapliwej
Jan Rybałt

U progu lipca wita nas święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny. Tajemnica Nawiedzenia to jak gdyby słup wody żywej wytryskującej za dotknięciem Zwiastowania i Wcielenia.

198 Radość i pomoc
K. Borkowski
199 Matka Boża Kamedulska
Wincenty Nowina

Jednym z takich cudownych obrazów Królowej Niebios jest znajdujący się w kościele OO. Kamedułów na Bielanach pod Krakowem obraz Najświętszej Maryi Panny Królowej Panieńskiej, zwanej również Królową Pustelników albo Matką Boską Kamedulską.

201 Królowa Jadwiga
Felicja Kowalewska
208 Na górze św. Anny
Kazimierz Gołba

Kult Jej pojawił się tu bardzo dawno. Imię to nosiły wielokrotnie żony i córki Piastów śląskich, od żony Henryka Pobożnego, księżniczki czeskiej poczynając (wiek XIII). Być może, iż one przyniosły tu zaczątki tego kultu.

210 Czarna nitka
J. ż.
212 Zawsze razem!
Stanisław Bednarek

Od chwili, gdyś się ożenił, nie jesteś, mężu, sam, choćby cię na trzeci dzień po ślubie oddzielono od żony na całe życie. Przestrzeń rozdziela wszystkich, ale nie męża i żonę.

214 Kurpie
ks. Stanisław Tworkowski

Niegdyś pokryty głębokimi borami, po których pozostała dziś jedynie nazwa "Puszczy", był on nie tylko schroniskiem żubrów i niedźwiedzi. Kryła się w nim w czasie najazdów tatarskich i litewskich ludność Mazowsza i całej Polski.

217 Kościół Chrystusa
Jan L. Stoddard

"To, długo wyglądane, późno znalezione pragnienie serca - prawda po wielu cieniach, pełnia po tylu przedsmakach, dom po tylu burzach! Pójdźcie do niego, biedni błądzący, bo on i tylko on, może odkryć tajemnice waszego istnienia i treść waszego przeznaczenia!"

219 Proces informacyjny O. Kolbego
ks. Stanisław Tworkowski