Rycerz Niepokalanej - Październik 1948
RN 10/1948
Poprzez liliowe wrzosowisko
Wanda Miłaszewska

Wiersz.

249 Jeden tydzień dla wszystkich rodzin
Rycerz Niepokalanej

Są sprawy, którym możemy nadać taki kierunek, jaki chcemy. Do jednej z takich spraw należy życie małżeńskie i rodzinne. Tu wszystko niemal zależy od męża, żony i dzieci, a zwłaszcza od męża i żony.

251 Chrystus i sprawa człowieka
Jan Archita

Tyle i takiej egzystencji ma naród, ile i jak jest w stanie człowieka uszanować - pisał polski myśliciel i artysta, Cyprian Norwid. Szukając zaś uzasadnienia i miary dla tego szacunku, znajdował je najsłuszniej w katolicyzmie

252 Błogosławieni ubodzy duchem
Felicja Żurowska
254 W rocznicę założenia MI
J.

W dniu 17 października 1917 roku siedmiu ubogich braci z zakonu Świętego Franciszka z Maksymilianem Kolbem na czele rozpoczynało pracę M.I.

255 Na święto macierzyństwa
Ludomir Maria
256 Najmocniejsza więź
A. P.

Ten sierpień 1939 roku był nabrzmiały groźbą idących zdarzeń.

259 Pić albo nie pić
Ks. Franciszek Błotnicki
261 W obliczu akcji "W"
H. Szewczyk-Cieszyńska

Sierpień w katowickim parku Kościuszki. Godzina wieczorna. Aleją idzie dwóch młodych ludzi. Wiek: 18, najwyżej 20 lat. Rozmawiają głosem przyciszonym.

269 Polacy będą narodem wielkim
Wujek Teofil z Gusen
270 Mali sędziowie
J. Z.

Czy można się dziwić, że małe istoty, z natury skłonne do naśladownictwa, zaczynają naśladować starszych. A że czynią to z powodzeniem, widać ze skutków: potrafią skutecznie zatruć życie rodzicom.

271 Świątobliwa nauczycielka
Ida Kopecka

Maria Chojnacka.

272 O życiu Polaków w Norwegii
M. Z.

Polacy - katolicy w Norwegii są porozrzucani od północy do południa - można powiedzieć od Narviku do Larviku. Wszyscy dziś pracują w najróżniejszych warsztatach pracy.

273 Akrostyk
Z. Jakimiak

Wiersz.