Rycerz Niepokalanej - Listopad 1948
RN 11/1948
Dzień Zaduszny
Ludomir Maria
282 Świat potrzebuje świętych
Rycerz Niepokalanej

Rokrocznie w dniu 1 listopada obchodzimy uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Każdy dzień w roku jest pamiątką zgonu wielu świętych męczenników, wyznawców i dziewic.

286 Nieśmiertelność duszy
Ks. W. Baranowski

Nieśmiertelność duszy - oto największa tajemnica żywej przyrody. Interesuje ona każdego człowieka, narzuca mu się z nieprzepartą siłą w chwili głębokiej refleksji, zwłaszcza przy blasku gromnicy nad łożem umierającej drogiej nam osoby lub w jesiennym poszumie drzew cmentarnych.

288 Do wyższych rzeczy stworzony
Ks. Franciszek Błotnicki
290 Patronka miłosierdzia
Jan Dobraczyński

Przed siedmiuset laty żyła w południowych Niemczech żona landgrafa turyngskiego Ludwika, z pochodzenia królewna węgierska Elżbieta. Święta Elżbieta.

292 Wolność a posłuszeństwo
Fulton I. Sheen

Stevertson kiedyś powiedział, że człowiek karmi się nie tylko chlebem, ale także hasłami. Górnie brzmiące frazesy pędzą z szumem jak ekspres, unosząc tych, którzy są niezdolni do samodzielnego myślenia.

294 Czarny
P.
296 Cor Mariae - spes Poloniae
E. K.

W współczesnym świecie szerzy się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Wszędzie odbywają się żywiołowe manifestacje maryjne, zwłaszcza w czasie triumfalnych pochodów figur Matki Bożej.

299 Porucznik Klemens Kitka
Ks. dr Piotr Bednarczyk
303 Uśmiechy i słowa
Hanna Jezierska
312 Patron chrześcijańskich szkół
ks. Jan Innocenty Buba

13 sierpnia Pius XII ogłosił św. Józefa Kalasantego patronem chrześcijańskich szkół podstawowych całego świata.