Żydzi a encykliki społeczne Papieży
Drukuj

Grupa żydów amerykańskich, która zajęła się studjum nad encykliką "Quadragesimo Anno", ogłosiła obecnie publicznie wyniki swych badań w formie listu. List ten stwierdza przedewszystkiem, że Papież zawsze był przeciwnikiem wszelkiego ucisku stosowanego względem jakiegobądź narodu lub grup narodowościowych, które odwoływały się do jego sprawiedliwości. Niezależność sądu papieskiego oparta jest na sześciu zasadach: l-o papiestwo posiada wielkie doświadczenie zdobyte w ciągu 2 tysięcy lat przez badanie natury ludzkiej, form rządzenia we wszystkich klasach wszystkich narodów i ras, tudzież wszelkich związanych z tem zagadnień; 2-o Papież nie posiada zainteresowań specjalnie dla jakiegoś jednego kraju, lecz dla wszystkich krajów i wszystkich form rządu jednakowe; 3-o Watykan doskonale orjentuje się w warunkach politycznych, ekonomicznych, moralnych, przemysłowych i społecznych każdego narodu; 4-o ze względu na swoje wywyższone stanowisko, papiestwo stoi ponad sprawami politycznemi i ekonomicznymi narodów; 5-o papiestwo osądza wszelkie zagadnienja jedynie z punktu widzenia wszechświatowego, a sądy jego dotyczą spraw, cały świat interesujących; 6-o papiestwo jest jedynym autorytetem uznanym za istotnie powszechny i przemawia bez obawy w materjach spornych, moralnych, politycznych i ekonomicznych, choćby to miało mu odebrać sympatje u rządów, krajów, możnych i uprzywilejowanych: jest nieprzekupnem, niewrażliwem na pochlebstwa lub dającem się zastraszyć. Z tych względów żydzi z radością witają encyklikę "Quadragesimo Anno". List kończy się stwierdzeniem, że głos Watykanu jest jedynym głosem, który przemawia do całego świata, że niema innego autorytetu, któryby dał się z nim porównać, wzywa wreszcie wszystkich do głębokiego studiowania encyklik "Quadragesimo Anno" i "Rerum Novarum".