Związek Mszalny
Drukuj

na rzecz misyj franciszkańskich wśród pogan.

1) "Związek Mszalny na rzecz misyj franciszkańskich wśród pogan" ma siedzibę w Niepokalanowie, gdzie za uczestników odprawiają się Msze św. w każdą środę i sobotę przez cały rok przed ołtarzem Matki Najśw. Niepokalanej.

2) Do "Związku" może należeć każdy, kto złoży ofiarę raz na rok w kwocie 1 zł. od osoby (zagranicą: w Niemczech 1 mkn., we Francji 5 fr. fr., na Łotwie 1 łat, w Rumunji 100 lei, w Ameryce 1 dolar am. za dwie osoby) i przyśle imiona i nazwiska osób, mających być wpisanemi.

3) Do "Związku Mszalnego" można wpisywać tak dzieci, jak i dorosłych, żyjących, jakoteż i zmarłych - każdą duszę zosobna.

4) "Związek Mszalny" ma cel podwójny:

a) Korzyści duchowne dla uczestników tak żywych jak i zmarłych,

b) pomoc materjalną dla misyj franciszkańskich, która powstanie ze składek uczestników "Związku".

5) Udział w korzyściach duchownych dla uczestników rozpoczyna się od chwili złożenia ofiary na "Związek Mszalny".

6) Ofiary na "Związek Mszalny" można przesyłać albo przekazem pocztowym na adres: OO. Franciszkanie w Niepokalanowie, p. Teresin Soch. (Polska) albo czekiem P. K. O. Nr. 150.283, w znaczkach pocztowych, zawsze z wyraźnem zaznaczeniem: na "Związek Mszalny".

UWAGI. Msze św. osobne w poszczególnych intencjach lub za dusze zmarłych, jak dotychczas, tak i nadal można zamawiać w Niepokalanowie.

Do terminów o odprawieniu Mszy św. trudno nam się zobowiązywać z powodu licznych zamówień. Wszystkie jednak Msze św. zamówione staramy się, by były odprawione w jak najkrótszym czasie.

Prosimy zaznaczać wyraźnie, kiedy się zamawia osobną Mszę św., a kiedy chodzi o wpisanie do "Związku Mszalnego".

Przy podawaniu intencyj do "Związku Mszalnego", trzeba podać każdą osobę zosobna, a nie ogólnie. A więc n. p. nie można podawać tak: za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu, tylko trzeba wymienić poszczególne dusze, każda, zosobna.

Narazie wpisujemy do "Związku" tylko na rok. - Wieczystego "Związku" nie mamy. Roczna wkładka związkowa od osoby wynosi 1 zł.


Nie masz nikogo, o Przenajświętsza, ktoby dostąpił poznania Boga inaczej jak przez Ciebie. Nikt się nie zbawia inaczej jak przez Ciebie, o Boga Rodzicielko! Nikt wolny od niebezpieczeństw życia tego inaczej jak przez Ciebie, Dziewico Matko!...

ŚW. GERMAN


Kto jeszcze nie zamówił "Rycerzyka Niepokalanej" pisma dla młodzieży[1], niech się pospieszy. Nakład ograniczony. Spóźnionym może braknąć wstępnego numeru, który ukaże się w maju.

Przedpłatę (60 gr. do końca br.) słać można tak samo jak za "Rycerza" - przekazem, lub na konto P. K. O. 150.283, lecz zawsze zaznaczyć, że to za "Rycerzyka Niepokalanej" pismo dla młodzieży.

REDAKCJA "RYCERZYKA NIEPOKALANEJ"
PISMA DLA MŁODZIEŻY W NIEPOKALANOWIE


PIELGRZYMKĘ JUBILEUSZOWĄ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ,

pod kierownictwem J. E. Ks. B-pa Dr. Okoniewskiego organizuje Polski Touring Klub. Wyjazd 7 kwietnia b. r. Zwiedzenie między innemi: Konstantynopola, Aten i Egiptu. Wielki Piątek przy Grobie Pańskim w Jerozolimie. Powrót 6 maja b. r. Koszta wyniosą ponad 1000 zł. - od osoby. Zgłoszenia przyjmują Polski Touring Klub Poznań, Ul. Gwarna 12 i Wagons - Lits Cook. W-wa, Krak. Przedm. 42/44 i w większych miastach Polski.

[1] Prosimy przejrzeć artykuł w poprzednim "Rycerzu" na str. 77.