Znamienne wyznania protestantów o katolicyzmie

Może najwięcej uprzedzeń względem Kościoła katolickiego tkwi między protestantami - a przecież i oni od czasu do czasu zmuszeni są wydać Kościołowi świadectwo chlubne.

W Londynie wygłosił niedawno przemówienie znany protestant i liberał angielski, wróg Polski, Lloyd George, w którem między innemi wyznał tak:

"Przez całe średniowiecze łagodził Kościół te okropności, jakie niosła brutalna siła, organizował miłosierdzie, opiekował się chorymi, ślepymi, niedołężnymi, kalekami. Potem nastąpiło gwałtowne obalenie całego systemu, a nic na to miejsce nie wstawiono. Przyszedł twardy, bezduszny indywidualizm 19 wieku..."

Zaś protestancki pisarz Ch. Hali Perry takie wyznanie czyni o sile katolicyzmu dzięki Najświętszemu Sakramentowi -w przeciwstawieniu do gasnącego swego wyznania:

"Kościoły katolickie są pełne, natomiast protestanckie są puste. Katolicy bowiem znajdują w kościele żywego Boga, a ewangelicy tylko kaznodzieję. Eucharystja jest centralnym punktem życia katolickiego!"

Któż zaprzeczy, że dobrze trafił?...