Znakomity pisarz angielski przepowiada koniec protestantyzmu
Drukuj

Powieściopisarz angielski Wells, tak pisze w ostatniej swej książce:
"Podczas gdy starannie zorganizowany Kościół Katolicki ciągle się rozszerza i wzmacnia, to świat protestancki we wszystkich zmieniających się kolejno fazach wykazuje płynność wierzeń i niestałą organizację. Zaraz przy swem powstaniu protestantyzm wyszedł z fałszywych założeń i dotychczas kroczy po drodze śmiertelnego błędu. Ja nie wiem, jaki będzie koniec protestantyzmu, ale myślę, że on przestanie istnieć. Istotnie niema takiej błędnej nauki wśród licznych chrześcijańskich herezyj, którejby nie ogłoszono i nie nauczano z ambon protestanckich. Dlatego jedynie Kościół Katolicki z pośród wszystkich kościołów chrześcijańskich może trwać. Zdyscyplinowany i chroniony, opiera się skutecznie otaczającym go wpływom i umie bronić dusze swych wiernych przed mamidłami nowoczesnych iluzyj".