Zmartwychwstał Pan!
Alleluja

Zmartwychwstał Pan! zwyciężył śmierci moc.
By prawdy głos ludowi swemu nieść,
Zajaśniał świat i pierzchła długa noc,
Daleko hen radosna biegnie wieść.

Zmartwychwstał Pan! z czeluści grobu wstał,
On mocarz - Bóg, ach i miłości król,
Do głębi serc nadziei sionce wlał,
Ukoił łzy i cierpień ludzkich ból.

Zmartwychwstał Pan! tryumfu zabrzmiał głos,
I echo w dal w szeroki niesie świat,
Bo oto wszedł męczeństwa złoty kłos,
Bo oto wzrósł miłości cudny kwiat.

Zmartwychwstał Pani więc wznieśmy serca wraz,
Odrzućmy precz zwątpienia mroczny cień,
Tam, gdzie grobowy odwalony głaz,
Promienny słońcem wschodzi cudu dzień,

Wschodzi... i szlakiem, onych ziemskich dróg
Rozbrzmiewa chwały i nadziei ton,
Zwycięstwo głosi nieśmiertelny Bóg,
Zwycięstwo wiary i zwątpienia zgon!