Zjazd Biskupów Polski w Warszawie.
Drukuj

W dniach 29 i 30 czerwca rb. odbył się w Warszawie Zjazd Biskupów z całej Polski, w którym wzięli udział: J. Em. X. Kardynał Kakowski, X. Kardynał Prymas Hlond; J. E. X. Arcybiskup Teodorowicz, Książe Metropolita Sapieha, X. Arcybiskup Jałbrzykowski, X. Arcyb. Twardowski, X Arcyb. Mańkowski; Księża Biskupi Ordynarjusze:

Nowak, Wałęga, Nowowiejski, Kocyłowski, Łoziński, Gall, Szelażek, Fulman. Przeździecki, Łukomski, Tymieniecki, Kubina, Okoniewski, Lisiecki, Krynicki; Księża biskupi Sufragani: Fischer, Owczarek, Sokołowski, Laubitz, Rospond, i Radomski.

Zjazd obradował podczas trzech sesji, według uprzednio ułożonego programu. Między innymi, zastanawiano się:

1) nad wykonaniem Konkordatu i pod tym względem ustalono, iż od grudnia r. ub. pertraktacje z rządem nie posunęły się naprzód;

2) nad sprawą szkolną, a mianowicie kwestją wykładów religji, oraz praktyk religijnych;

3) nad sprawą Ymki, co do której powzięto decyzję;

4) nad ustawą o małżeństwach i święceniu niedziel, których projekty zbadano i powzięto szczegółowe postanowienia;

5) nad koniecznością zaspokajania potrzeb religijnych rodaków naszych na obczyźnie.

Uniwersytet Lubelski, jego rozwój i utrzymanie, jak również polskie instytuty teologiczne w Rzymie, stanowiły przedmiot poważnych osobnych rozważań. Stowarzyszenia młodzieży wszelkich odcieni były również przedmiotem szczegółowych instrukcyj, przez Zjazd opracowanych. Nowoczesne, nieskromne mody, jakoteż nieodpowiednie ubiory gimnastyczne sportowe spotkały się z potępieniem i odpowiedniemi na przyszłość zarządzeniami.

Po zakończonym Zjeździe Księża Biskupi udali się do Wilna na uroczystości koronacyjne Matki Boskiej Ostrobramskiej.


O Marjo Przenajświętsza! gdy wspomnienie grzechów moich i sprawiedliwości Bożej przeraża mnie. krzepi mnie na duchu i uspokaja myśl, żeś Ty Matką moją!

Św. Alfons Liguori

Niech serce moje bezustannie goreje, niech duszę moją pochłonie miłość ku Wam, o najdroższy Zbawco mój Jezu, i najukochańsza Matko moja Marjo!

Św. Anzelm

Bądź pozdrowiona Matko Boża, duszy mojej Nadziejo! bądź pozdrowiona grzeszników Wspomożycielko! bądź pozdrowiona świata całego ocalenie!

św. Efrem