Zgon polskiego misjonarza w Japonji
Drukuj

W dniu 5 kwietnia zmarł O. Stanisław Mucha - polski misjonarz na Sachalinie z Zak. 00. Bernardynów.

O. Stanisław wstąpił do Zakonu OO. Bernardynów w Leżajsku w roku 1923. Po skończeniu nowicjatu udaje się do Rzymu na studja filozoficzno - teologiczne i tam w maju 1931 roku otrzymuje święcenia kapłańskie. Potem wraca do Polski, a stąd w listopadzie 1931 r. udaje się do Japonji na wyspę Hokkaido, gdzie w mieście Sapporo, pod kierownictwem X. J. Okubo uczy się języka japońskiego. Już w marcu 1932 wyjeżdża na Sachalin i zamieszkuje w Maoce. Kierowany wprawną ręką starszego misjonarza zaprawia się do pracy misjonarskiej. Nagła choroba zmusza go do opuszczenia misji w Maoce i udania się do Sapporo do szpitala SS. Franciszkanek. Po przejściu męczącej operacji na ślepą kiszkę zostaje przeniesiony na stałe do miasta Otomari. Tu obejmuje parafję i z wielkim zapałem kieruje nią przez kilka miesięcy, w których mu zdrowie dopisywało. Druga operacja i strasznie bolesna choroba osłabiają już i tak wątłe siły O. Stanisława. Zrost kiszek powoduje śmierć, która nastąpiła dnia 5-go kwietnia.

Działalność jego da się streścić w kilku słowach: - Zapał, ofiarność bez granic, zupełne wyniszczenie samego siebie dla biednych pogan. Toteż polska placówka misyjna OO. Bernardynów odczuła boleśnie tę stratę. R. I. P.