Zdrowaś Maryjo...

Zdrowaś Maryjo - kołysze łanami
Szept modlitewny gwaru przemożnego...
Najświętsza Panno, zmiłuj się nad nami...
Pan z Tobą - szemrzą - łaskiś pełna jego
Błogosławionaś między niewiastami
Owoc żywota błogosławion Twego...

Złociste zboża, łąk barwne kobierce
Szumią: Maryi bądź wielbione Serce...

Święta Maryjo, Rodzicielko Boga -
Szept serc zbolałych modlitewny płynie
jak dzwon nadziei, gdy go szarpie trwoga -
Módl się za nami teraz i w godzinie
Śmierci, Maryjo Panno, Matko droga -
Szept serc zbolałych modlitewny płynie,

Kiedy nadziei pełne, wierząc, biją,
że Ty wysłuchasz je ...

Zdrowaś Maryjo...