Zdania o prasie
Drukuj

Dużo jest bogatych katolików, co swych bogactw używają na to, by fundować nowe kościoły i klasztory, albo je przyozdabiać w obrazy Świętych. Bezsprzecznie bardzo to piękna rzecz! Ale niestety jeden nieszczęśliwy wypadek i może to wszystko zniszczyć, podczas gdy owoce dobrego dziennika są wprost niezniszczalne. Czyby zatem nie było lepszą rzeczą zakładać wielkie dzienniki dla dobra ludu? Dziennik jest w dzisiejszych czasach szybko strzelającem działem. Bóg tak chce!

Arcybiskup Saragossy


Prasa ma dzisiaj bardzo wielkie znaczenie i zasługuje na poparcie wszystkich, którym dobro ludu katolickiego leży na sercu.

Biskup Moguncji Ketteler