Z życia Niepokalanowa
Drukuj
Nuncjusz w Niepokalanowie
Zdjęcie z przed Fig. Serca Jezusowego J. Em. Ks. Nuncjusz siedzi w środku

W tym roku, w listopadzie schodzą się dla nas i dla Drogich Czytelników radosne rocznice: dziesięciolecie powstania Niepokalanowa i dwudziestolecie Milicji Niepokalanej.

W związku z tymi rocznicami, łącznie także z minioną w zeszłym roku rocznicą 15-lecia "Rycerza Niepokalanej", zamierzamy wydać broszurkę, bogato ilustrowaną pt. "Jednodniówka".

Również i w "Rycerzu" listopadowym mamy zamiar poświęcić więcej miejsca na omówieniu pracy Niepokalanowa - Milicji Niepokalanej i "Rycerza".

Przebywający już od kilku miesięcy w Warszawie nowy Nuncjusz Apostolski msgr Cortesi zwiedził Niepokalanów. dnia 19 sierpnia br. Grupka braci złożona z profesów solemnych powitała Dostojnego Gościa po czym udano się do kaplicy, gdzie Ks. Nuncjusz pomodlił się chwilę przed Tabernakulum. Zaraz po wejściu wewnątrz klasztoru zrobiono zdjęcie przed figurką Niepokalanej; następnie oprowadzano Ks. Nuncjusza po Niepokalanowie.

J. E. Ks. Nuncjusz zwiedział działy pracy przez przeciąg jednej godziny.

Przed odjazdem na dzwonek zebrali się wszyscy mieszkańcy klasztoru pod figurką Niepokalanej. Ks. Nuncjusz powiedział po włosku kilka słów, wyrażając swą radość z tej pracy, jaką się prowadzi dla dobra Kościoła i Państwa, podkreślając, że duch św. O. Franciszka widocznie przejawia się. Na zakończenie udzielił wszystkim swego błogosławieństwa.

Dnia 16 sierpnia br. przyjechał do Niepokalanowa o godz. 8 rano gen. Józef Haller. Najpierw udał się na Mszę św., w czasie której przyjął Komunię św.

Generał Haller w Niepokalanowie
Gen. Haller w zagrodzie Niepokalanej
Su-Man-Kim

Po Mszy św. wraz z dwoma oficerami spożył u nas skromne śniadanie i zwiedził całe wydawnictwo. Interesował się bardzo wszystkim.

Z Niepokalanowa japońskiego przybył do nas na dłuższy pobyt Koreańczyk Su-Man-Kim. Obecnie jest klerykiem. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, powróci do Japonii, by owocnie prowadzić dzieło Niepokalanej - nawracanie pogan do wiary Chrystusowej.

Sprawy wydawnicze i związane z szerzeniem czci Niepokalanej jako wspólne wszystkich Kochanych Czytelników i Czcicieli Niepokalanej podajemy na 2-ej stronie okładki. Prosimy więc uważnie przeczytać.


Królowo moja, Maryjo, nie zezwól na to abym zgrzeszył; uproś mi raczej śmierć i tysiąc śmierci, niżbym miał znów utracić łaskę Twojego Syna.

Św. Alfons Liguori