Z Sodalicji św. Piotra Klawera
Drukuj

Szanowni Przyjaciele Misji!

Często donoszą nam Dobrodzieje dzieła misyjnego, z jaką radością współdziałają z Sodalicją naszą i jakie błogosławieństwo Boże ściągają im ofiary i trudy poniesione na korzyść tych najbiedniejszych braci, murzynów afrykańskich. Niechżeż będzie nam to wszystkim kochającym to dzieło dowodem, że na sprawie tej Sercu Bożemu bardzo zależy. 1 cóż dziwnego? wszak chodzi tu o dusze nieśmiertelne, za które On dobry Pasterz, życie swoje położył.

Myśl ta właśnie przynagla i niejako uprawnia nas, do zwrócenia uwagi na rzecz nadzwyczaj ważną, a nią jest: popieranie Związku prasy afrykańskiej. W prawdzie pisaliśmy już o tem, obecnie pragniemy tylko z gorącą zwrócić się prośbą do wszystkich Szanownych Przyjaciół misji, aby zechcieli łaskawie przyczynić się do zainteresowania jak najszerszych mas społeczeństwa do popierania Związku prasy afrykańskiej. Chodzi tu o środki potrzebne na druk książek w narzeczach tamtejszych, a więc katechizmów, biblji, książek do nabożeństwa i t. d., by je następnie bezpłatnie dostarczyć Misjonarzom.

Nie pozwólmy się ubiec [ubiedz] protestantom i kalwinistom nie dopuśćmy [dopóśćmy], aby przez masowe rozpowszechnianie swoich błędnych pism, sprowadzali biednych, nieoświeconych murzynów na manowce, nie zacieśniajmy przez obojętność naszą granic -rozszerzającemu się Kościołowi świętemu. Działajmy teraz, póki jeszcze nie jest zapóźno! - Siejmy ziarno dobre, póki nieprzyjaciel kąkolu nie zasieje! - Nie żałujmy ni trudu ni grosza, a "Pan żniwa stokrotnie nam to zapłaci!" Ufamy, że jak zawsze i teraz nikt nie usunie się od współpracy, kiedy pomoc może najwięcej jest potrzebna. Bo mając sierp w ręku, a przed sobą złote kłosy, któż nie pokusi się zbierać, aby je złożyć do niebieskiego gumna?

Sodalicja św. Piotra Klawera

dla misji afrykańskich.

UWAGA: By zostać "założycielem" tego opatrznościowego dzieła wymagana jest ofiara w wysokości -fr. 5.000; kto złoży fr. 500 - przyjęty jest na członka dożywotniego; "członkowie wspierający" składają rocznie fr. 20; "członkowie zwyczajni" - rocznie fr. 5. Ofiary na ten cel przyjmuje Sodalicja św. Piotra Klawera pod następującemi adresami: Rzym (23) Via deli Olmata 16; Warszawa, Warecka 15 m. 7; Kraków, ul. św. Marka 25; Poznań, ul. Szymańskiego 6. Ofiary przyjmują się w każdej walucie, ale członkami stają się dopiero ci ofiarodawcy, którzy złożą kwotę, odpowiadającą powyższym cyfrom, wyrażonym we frankach. Bliższych informacji dostarczają wyżej wymienione filje.