Z prądem życia
Drukuj

Na umysł nasz działa nie tylko prawda w ujęciu oderwanym, ale i sposób, w jaki się ją podaje.

Rozumieją to doskonale siewcy zamętu - propagatorzy pornografii, bezbożnictwa i komunizmu. Wiedzą, że szlachetniejsze jednostki oparłaby się ich propagandzie, gdyby nie działali na nich piękną formą - pozorem artyzmu.

Na Usługach słowa siejącego bezbożnictwo i komunizm jest radio wyposażone w najnowsze techniczne urządzenia. Najnowocześniej skonstruowane aparaty filmowe działają przez wzrok na duszę, zatruwając ją i demoralizując.

obrabianie płyt do maszyny rotacyjnej
Przy obrabiarce płyt metalowych do maszyny rotacyjnej

Drukarnie najnowszego typu wydają codziennie miliony pism i gazet podających zasady złe, przewrotne. Samoloty i samochody - to zwyczajny sposób komunikacji panów z pod sierpa i młota.

I nikt im nie bierze za złe, że posługują się zdobyczami wiedzy, kultury.

Wielki zatem błąd popełniliby katolicy, gdyby w życiu religijno-oświatowym nie uwzględniali najnowszych wynalazków i

udoskonaleń. Przecież kultura ma ułatwić życie człowiekowi: - udostępnić osiągnięcie celu czysto ziemskiego i celu ostatecznego. Jednak katolicy, którzy przecież byli i są obecnie pionierami kultury nie pozwalają, by ich zdobyczami posługiwali się tylko bezbożnicy i różni demoralizatorzy. Kulturą zaznaczają swoje życie prywatne i pracę apostolską. Kino, samoloty, radio itp., również sieją ziarna prawdy ewangelicznej.

krawczarnia
Przy maszynie w krawczarni

W tej myśli i Niepokalanów przy zachowaniu możliwie największej prostoty w życiu zakonnym, jak: w mieszkaniu, jedzeniu i ubraniu - zmierza do linii, by najnowocześniejsze środki służyły dobru duchowemu katolików.

Na usługi Niepokalanej oddamy wszystko, cokolwiek geniusz człowieka wytworzył i zastosujemy wynalazki, jakie jeszcze w przyszłości wzbogacą ludzkość.

Śmiemy spodziewać się, że Czytelnicy naszych pism i - Przyjaciele Niepokalanowa, jak dotychczas, tak i nadal będą nas darzyli serdecznym stosunkiem i poparciem wspólnych nam planów.