Z pocztowej skrzynki
Drukuj

LUBAWA, 11 12 1923.

Odwrotną kwotę (350,000 mk.) przesyłam na prenumeratę "Rycerza Niepokalanej" na I kwartał 1924 r. Zarazem proszę o łaskawe oddanie gazetki za resztę kwoty osobom, które nie są w możności pisemko to abonować.

M. A.

GRODNICA, dnia 4 listopada 1923.

Odważam się nieśmiało, lecz uprzejmie prosić Szanowną Admin. o przysłanie nam pisemka "Rycerz Niepokalanej". Nie jestem wstanie zapłacić na razie, lecz jeżeli Bóg wspomoże będę się starała według możności być wdzięczną.

M. R.

Z... dnia 1 grudnia 1923.

Przeczytawszy tak zajmujące dwa numery "Rycerza Niepokalanej", które Wielebni Ojcowie raczyli mi przysłać, ośmielę się niezawodnie Ich prosić o pozostałe numery z r. b.

Ponieważ mam znajomość z ludźmi, należącymi do międzynarodowej masonerii i obcuję z nimi prawie w życiu codziennym, dużo rzeczy pożytecznych z "Rycerza", a za pośrednictwem N. Matki Niepokalanej trafi do tych umysłów zatwardziałych, gdy z chęcią i zapałem będę mógł poświęcić trochę czasu na czytanie pisma. Szczęść Boże w pożytecznej pracy nad pisaniem "Rycerza", ażeby on w dalszym ciągu mógł egzystować i nawracać zbłąkanych, na co ofiaruję z miłą chęcią 150 000 mk.

E. Z.

PASIERBIEC, 9.12.1923 r.

Zasyłam serdeczne "Bóg zapłać" za przysyłanie mi "Rycerza Niepokalanej". Za każdym razem gdy go przeczytam nowa pobożność i miłość wstępuje w serce ku Niepokalanej Matce Bożej. Oby wszyscy zapłonęli jak największą miłością ku Niej, bo Ona jest całą naszą nadzieją. Po Bogu Maryja nas tylko uszczęśliwi. Chociaż jest Królową Nieba i ziemi, to jednak w Niej mamy najczulszą Matkę i najpewniejszą pomoc w każdej potrzebie. Ale cóż ja będę o Niej pisał, kiedy uczeni i Święci nie mogli Jej godnie wysławić. Jedno tylko życzę każdemu, co wiem najlepszego, życzę żeby Najśw. Pannę wszyscy kochali jak największą miłością.

K. W.

RUDNIKI, 10.11.1923.

Przewielebni Ojcowie! Nie umiem wstrzymać się od podziękowania Im za "Rycerza Niepokalanej". Każdy numer przynosi pociechę, ulgę, daje nadzieję. Uboga kasa nauczycielska nie pozwala prosić o więcej egz. "Rycerza", którego bym mogła z pożytkiem dla dusz tutaj rozszerzyć. Jeżeli to jednak możliwe, proszę o przysłanie jednorazowo na razie 10-20 egz. wraz z podaniem ceny po ile należałoby sprzedać.

Na polu dusz tu same chwasty i ciernie... Może Niepokalana coś poradzi!

B. J.

DAWIDÓW, 15 XII.

Do tej pory otrzymywałem "Rycerza" regularnie z początkiem miesiąca. Pismo to prawdziwie religijne z uwagą przeczytane, utrwala głębszą wiarę w Niepokalaną i sprawia jakąś ulgę w sercu. Toteż proszę z dniem 1 I 24 o przysyłanie dwóch egzemplarzy "Rycerza". Załączam niniejszym 150 000 mp. Za dotychczasowe przysyłanie składam serdeczne "Bóg zapłać" oraz życzę wydawnictwu "Rycerza" rozwoju i prenumeratorów. Oby Bóg błogosławił Wydawnictwu za tak poważnie wydawane pismo.

I. B.

NN., 15 listopada.

...Wobec tak licznych łask, doznawanych od Matki Najświętszej przez innych, postanawiam dziś i ja oddać się całkowicie pod Jej opiekę i prosić Boga o wszelkie łaski za Jej wstawiennictwem, a szczególnie o łaskę nie grzeszenia, zerwania z nałogiem grzesznym, który może mnie o zgubę wieczną przyprawić. To najpierwsza i najpotrzebniejsza łaska. Proszę też wszystkich członków Milicji Niepokalanej o westchnienie za mnie do Matki Najświętszej, a proszę gorąco, niech prośba moja nie pozostanie głosem próżnym. Następnie, o łaskę wytrwania w dobrem, łaskę pamięci, błogosławieństwa w pracy i szczęścia na egzaminach, bym mógł otrzymać świadectwo z sześciu klas gimnazjum matematyczno-przyrodniczego, przyrzekając za to większą wierność Bogu i Matce jego i stawać w obronie Jej czci.

O Matko Boża! Tyś wielu pocieszyła, wielu ludzi doznało łask od Ciebie; ja grzesznik obarczony wielkimi grzechami, korzę się przed Tobą, Matko Boża, prosząc o łaskę zerwania z grzechem nałogowym, zdrowia, pamięci, rozumu, umiejętności, błogosławieństwa, otrzymania świadectwa z 6-ciu klas. Maryjo! M. B. przyczyń się za mną do Boga o te łaski, oraz i inne jakich potrzebuję. Ofiaruję na ten cel pięćdziesiąt tysięcy m. p. (50 000).

A. S.