Z naszej skrzynki pocztowej
Drukuj

..."Rycerz Niepokalanej" nie dotarł jeszcze do naszych siedzib żołnierskich, nie wiem o innych pułkach ale te, które znam, z pewnością nie prenumerują tego pięknego, nawskroś katolickiego pisemka, które Czcigodni Ojcowie wypuszczają nawet za ocean. A nasz polski żołnierz powinien w pierwszym rzędzie posiadać to pisemko i w wolnych od zajęć chwilach czerpać z niego pomoc i otuchę w ciężkich trudach codziennego życia żołnierskiego, aby tym sposobem stać się prawdziwym rycerzem Polski i dorównać rycerzom śpiącym już spokojnie, doby ubiegłej.

Wobec powyższego, powziąłem myśl zaprenumerowania "Rycerza" w I szwadronie 3 pułku szwoleżerów w Suwałkach. Na apelu wieczornym, na którym byli wszyscy szwoleżerowie szwadronu, w krótkiem przemówieniu na ten temat, zaproponowałem, aby u nas w szwadronie był stałym gościem "Rycerz Niepokalanej". I oto wszyscy, nie wyłączając szwoleżerów innych wyznań, jak ewangelików i żydów, zgodzili się na moją propozycję. Wysyłamy więc prenumeratę i prosimy o stałe nadsyłanie nam narazie 7 egz. "Rycerza".

Mam nadzieję i ufam mocno w pomoc Niepokalanej, że za nami pójdą i inne poddziały naszego pułku, a chwalebnem byłoby, żeby w naszej armji polskiej nie było ani jednego pułku, w którymby nie gościł "Rycerz Niepokalanej", a wówczas, urobieni duchowo, za wstawiennictwem Tej najlepszej Matki, z pieśnią "Boga Rodzico" na ustach - śmiało możemy iśćw bój z pewnością zwycięstwa.

Jankowski Antoni
kapral I szwadronu 3 pułku szwoleżerów w Suwałkach

* * *

...Pewnego razu przeglądając książki mojej siostry zauważyłem pomiędzy niemi "Rycerza Niepokalanej". Po dokładnem przejrzeniu go, zauważyłem, że jest to pisemko, obfitujące w różnobarwną treść, oraz cenne nauki, które każdemu z nas na świecie mogą się w życiu przydać. Przeto postanowiłem zaprenumerować "Rycerza", który będzie dla mnie wskaźnikiem do prowadzenia dobrego życia. Siostra dała mi 14 Cudownych Medalików, które porozdawałem w naszej klasie, zachęcając kolegów do zaprenumerowania "Rycerza". Wnet zapisało się 30; proszę więc o 30 egz., a pieniądze natychmiast odeślę. Prosiłbym jeszcze o parę Medalików, gdyż tem się najwięcej zachęcają. Będzie to bardzo pięknie, gdy w całej naszej klasie będzie górował "Rycerz Niepokalanej".

Dobrze, młodzi Rycerze Marji, zdobywajcie dla Niej nowe hufce!
Red.