Z naszej korespondencji
Drukuj

(Z licznej korespondencji, napływającej do administracji "Rycerza", podamy od czasu do czasu garstkę listów wszystkim do przeczytania; może i to się przyczyni do coraz większej gorliwości w walce o zdobywanie dusz dla Niepokalanej. - Nie podajemy dokładnie nazwisk, by nie krępować swobody w pisaniu do nas).

Przeworsk

"Posyłam kilka adresów do osób znajomych którym mogliby Wielebni Ojcowie posłać okazowe numera "Rycerza" (następuje szereg adresów).

Jest nas już parę osób należących do Milicji Niepokalanej. Zapisał nas Wiel. Ks. Jan Kordeczka. Staramy się według możności pracować w sprawie nawrócenia się dusz bliźnich do Boga. Ufamy mocno, że gdy nas Najśw. Panna Niepokalana wybrała za narzędzie w Swych rączkach, to i Jej szczególna łaska i pomoc jest nam we wszystkich zbożnych przedsięwzięciach zapewniona."

W. K.

Pabjanice

"Proszę uprzejmie o przysłanie mi 6 (sześć) egzemplarzy miesięcznika "Rycerz Niepokalanej" na kwartał trzeci z załączeniem czeku, bo po przeczytaniu numeru z miesiąca sierpnia, pismo to bardzo mi się podobało i postanowiłem rozszerzyć go pomiędzy bliskimi i znajomymi. Narazie zamawiam tyle, bo tyle nazbierałem odbiorców, jak będę miał więcej, to znowu poproszę Sz. Red., ale narazie proszę o 6 egzemplarzy."

I. B.

Ostrów

"Donoszę uprzejmie, że otrzymany bezpłatny egzemplarz «Rycerza Niepokalanej» bardzo mi się podobał i pragnę go nadal otrzymywać; teraz mam już pracę, więc chętnie posyłam w tem liście 1500 mk. na «Rycerza», przyczem dołączam także 10.000 mk. przezemnie ofiarowane dla tych, co. pragną zamawiać «Rycerza», a nie stać ich na zapłacenie. Jeszcze parę słów: prosiłbym o przysłanie mi medalika cudownego, abym Najświętszą Marję Pannę tem bardziej ukochał."

J. P.

Mamlicz

"Przeczytawszy w «Przewodniku Katolickim» o wychodzącym «Rycerzu Niepokalanej», pragnę się z tem pismem bliżej zapoznać. Jestem kaleką przykuty do łoża boleści. Już przeszło 20 lat wciąż leżę, świata Bożego nie widzę; więc szukam rozrywki w tych ciężkich chwilach mego życia w czytaniu pism religijnych. Abonuję już «Królowę Apostołów» od Księży Misjonarzy Pallotynów i «Przewodnik Katolicki», a teraz pragnę się zapoznać i z Waszem, Czcigodni Księża, pisemkiem. Może w «Rycerzu Niepokalanej» znajdę słówko pociechy w mem smutnem życiu. Chociaż już 20 lat leżę i świata Bożego nie widzę, to jednak jeszcze wiary nie straciłem i mam nadzieję, że mi ta Niepokalana i nadal dopomoże do dźwigania mego krzyża, który Pan Jezus na mnie włożył. Przysyłam zatem prenumeratę do nowego roku na jeden egzemplarz i proszę o łaskawe nadsyłanie mi tej gazetki co miesiąc."

S. R.

T….

"Z największą czcią wyrażam moje podzięki za. miesięcznik «Rycerz Niepokalanej» na miesiąc sierpień, który z niecierpliwością oczekiwałem. Niniejszem przysyłam 5000 mk., z których uiszczam zapłatę na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień, a resztę ofiaruję na «Rycerza Niepokalanej». Zarazem chciałbym i proszę uprzejmie admin. OO. Franciszkanów o nadesłanie mi odpowiedzi na następujące pytania: Od chwili zapoznania się z «Rycerzem Niepokalanej» rośnie we mnie pragnienie oddać się zupełnie Niepokalanej, a zatem proszę o nadesłanie mi odpowiednich wyjaśnień co do warunków przyjęcia pod opiekę Niepokalanej. Ja dotąd jestem oddany Sercu P. Jezusowemu i należę do Apostolstwa Modlitwy i jestem członkiem Kom. św. wynagradzającej. Proszę więc, czy wobec tego będę mógł się stać rycerzem Niepokalanej i proszę o nadesłanie mi odpowiedzi i wszelkich wskazówek".

W. S.