Z Centrali "Milicji Niepokalanej" (M. I.)
Drukuj

Wielu Czytelników "Rycerza", obrz. grecko-katol. zwraca się do nas z zapytaniem, czy i oni mogą należeć do "Milicji Niepokalanej"? - Otóż tu wyjaśniamy, iż do tego Stowarzyszenia mogą należeć wszyscy katolicy, bez względu na obrządek (grecko-katol. czy ormiański lub wschodni), począwszy od używania rozumu, to jest mniej więcej od lat siedmiu. Zaś Medalik Cudowny może nosić każdy.

Osoby, chcące zaciągnąć się w szeregi "Milicji Niepokalanej" i korzystać z odpustów, przywilejów i innych łask wypływających z należenia do tego Stowarzyszenia, winny nadesłać do Centrali "Milicji Niepokalanej" w Niepokalanowie swoje imię i nazwisko oraz wiek i dokładny adres. Po otrzymaniu powyższych danych Centrala "Milicji" wysyła dyplomy członkowskie, medaliki i inne przedmioty, związane z przyjęciem do Stowarzyszenia.

Wpisowego do "Milicji Niepokalanej" nie opłaca się, a tylko na pokrycie kosztów za dyplomy, medaliki i inne rzeczy milicyjne jak również za ich przesyłkę, przyjmujemy dobrowolne ofiary - na ile kogo stać i ile kto dać chce i może.

Członkowie "Milicji Niepokalanej", którzy zagubili swój dyplomik, mogą otrzymać z Centrali M. I. z Niepokalanowa drugi. W tym wypadku należy podać datę, która była wypisana na poprzednim dyplomiku.

UWAGA! Zawiadamiając Centralę "Milicji Niepokalanej" o śmierci jej członka, prosimy podawać ile zmarła osoba liczyła lat. Zmarłych członków do lat 16 będziemy podawać w "Rycerzyku Niepokalanej", a starszych w "Rycerzu".

CENTRALA "MILICJI NIEPOKALANEJ"
NA POLSKĘ
OO. FRANCISZKANIE, NIEPOKALANÓW


Marja staje się wszystkiem dla wszystkich; roztwiera dla wszystkich łono Swego miłosierdzia, aby wszyscy z pełności jego czerpali: więzień wyzwolenie, chory uzdrowienie, zasmucony pociechę, grzesznik przebaczenie.

ŚW. BERNARD