Wyznanie wiary prezydenta Peru
Drukuj

Wielkie wrażenie w całej Południowej Ameryce wywołało gorące wyznanie wiary, jakie podczas niedawno odbytego 1-go krajowego kongresu eucharystycznego w Peru złożył w swem przemówieniu prezydent republiki peruwiańskiej, generał Oskar Benavedes.

"Jako głowa państwa katolickiego, jako katolik z przekonania, jako syn ziemi o katolickich tradycjach i kraju ukształtowanego twórczą i uniwersalną siłę ducha chrześcijańskiego - mówił prezydent Benavedes głęboko wzruszony - uczestniczę w tym uroczystym akcie, umacniającym naszą wiarę.

Tworząc niepodległość naszego kraju, ojcowie nasi w podstawowych prawach naszych umieścili i stwierdzili, że Peru powstaje jako państwo suwerenne i katolickie. Dziś ogłaszamy całemu narodowi, że na naszej ziemi pojęcie Ojczyzny z pojęciem religji były i zawsze pozostaną nierozłączone. Zadaniem naszem jest to święte dziedzictwo utrzymać nienaruszone. Wznieśmy serca ku Bogu i błagajmy Go, by kraj nasz szczęście swe widział w wieczystych ideałach pokoju, sprawiedliwości, pracy i dobra".