Wyznanie nawróconego pisarza
Drukuj

Jeden z najznakomitszych współczesnych pisarzy hiszpańskich Palacio Vaides ogłosił niedawno swój "Testament Duchowy", w którym bardzo szczerze opowiada, w jaki sposób tracił wiarę i później ją znowu odzyskał. - "Rozumem swoim zbadałem każdą religję i kult, jakie istniały i istnieją dotychczas i doszedłem do wniosku, że żadna z nich nie może iść w porównaniu z chrystianizmem. Jestem przekonany, że każdy inteligentny człowiek musi dojść do tego samego wniosku.

Lecz może być tylko jeden Kościół. Jeżeli bowiem Zbawiciel wskazał ludziom drogę zbawienia, musiał im dać środki, za pomocą których mogliby zawsze odrzucić wszystkie przewrotne tłumaczenie jego słów.

Historja Kościoła katolickiego jest nieustannym cudem.

Jeżeli nie przemogły go prześladowania tyranów i pseudouczonych, musi w nim być jakaś niezniszczalna siła. Tą siłą jest prawda, którą Kościół przechował czystą i nieskalaną w swej nauce.

Zawsze żywy, zawsze pełen siły i przekonania, idzie Kościół poprzez wieki i niesie ludzkości błogosławieństwo, prowadząc ją jako słup ognisty przez pustynię świata.

Ci, którzy urodzili się i wychowali poza Kościołem, podziwiają go, a jeżeli są ożywieni dobrą wolą i wiarą, muszą, po pewnej walce z jego przyciągającą siłą, oddać mu się z całym zapałem".


Przez Ciebie, o Pani nasza, dostępujemy miłosierdzia; nędzni, acz niewdzięczni, otrzymują łaski: przebaczenie grzesznicy, podźwignięcie chorzy, dary niebieskie ziemianie, życie wieczne śmiertelni, ojczyznę wędrowcy.

Św. Augustyn