Występna działalność sekciarzy badaczy Pisma św.
Drukuj

J. E. Ks. Biskup Dr. Stanisław Okoniewski, w swoim wielkopostnym liście pasterskim do wiernych ziemi pomorskiej, zwraca szczególną uwagę na destrukcyjną (mszczącą) działalność sekciarzy, zwłaszcza t.zw. badaczy Pisma św., wykorzystujących ogólną biedę i depresję duchową społeczeństwa, do siania zemętu i do rozsadzania spoistości katolickiej na Pomorzu, a jako środek zaradczy przeciwko propagandzie sekciarstwa, zaleca ostrożność: "nie wolno nam ich słuchać i przyjmować ich, błędów, nie wolno szukać, ich przyjaźni. Nie przyjmujmy od nich książek, choćby nam je za darmo ofiarowywali, nie czytajmy ich pism, ale niszczmy je, skoro się do domu naszego dostaną".

"Róża Duch."