Wyjazd nowych misjonarzy do Japonii
Drukuj
Br. Alfons Stępniewski i o. Samuel Rosenbeiger
Br. Alfons M-a Stępniewski | O. Samuel Rosenbeiger

Wiadomo Szanownym Czytelnikom "Rycerza", że nasza placówka misyjna W Japonii, dzięki czułej opiece Niepokalanej, ustawicznie się rozwija. W tym bowiem roku, założono Małe Seminarium Misyjne, a i nakład "Rycerza" należałoby podnieść. W związku z tym, pracy przybywa co raz więcej, a rąk do niej mało. Dlatego też z końcem sierpnia b. r. wyjechało do pomocy misjonarzom w Japonii 2 nowych misjonarzy z Polski, O. Samuel Rosenbeiger, dotychczasowy magister kleryków w Krakowie i Brat Alfons M. Stępniewski z Niepokalanowa. O. Samuel Rosenbeiger pojechał objąć urząd przełożonego na przeciąg 3 lat, a Br. Alfons będzie pomagał w pracy przy wydawnictwie.

Misjonarze wyjechali z Polski z końcem sierpnia do francuskiego portu Marsylii. Stamtąd dnia 4 września udali się w podróż morską francuskim okrętem "Sphinx". Podróż trwać będzie przeszło miesiąc. Do Mugenzai no Sono przybędą około 7 października.

Wszystkich drogich Czytelników prosimy o modlitwy w ich intencji, jakoteż w intencji biednych pogan, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki.