Wszyscy Misjonarzami
Drukuj

W środkowej Afryce znajduje się wielki kraj zwany Kongo z przeszło 15 miljonami dusz jeszcze pogańskiech.

Nawracanie tych dusz zostało powierzone garstce misjonarzy

Tych misjonarzy może wspomagać każdy bardzo łatwo, a to w następujący sposób: zbierać używane znaczki pocztowe.

"Dzieło zbierania używanych marek pocztowych," mieszczące się w Wielkiem Seminarjum w Liege (w Belgji), wyciąga z tego możliwie największą korzyść, dzięki swemu długoletniemu doświadczeniu. W wielu już krajach, chrześcijanie zbierają i posyłają swoje marki pocztowe używane do Liege, a tak bez opuszczania swych codziennych zajęć te osoby pracują dla misji.

Mogą one powiedzieć w całem słowa znaczeniu, że współuczestniczą w pracy nawracania niewiernych!
Od trzydziestu lat, odkąd "Dzieło zbierania używanych marek pocztowych" istnieje, zyskało ono z marek przeszło 250.000 franków. Założyło i utrzymuje całkowicie pięć wiosek, dwadzieścia osiem kapliczek i jeden szpital, rozszerzając tym sposobem wiarę św. między czarnymi. Obecnie "Dzieło używanych marek" posyła corocznie misjonarzom około 17.000 fr.

Dusze żarliwe, oto dzieło, o którego poparcie gorąco prosimy przez zachowywanie znaczków pocztowych i rozszerzanie tej myśli między znajomymi.

Papież Leon XIII, Pius X, Benedykt XV przywiązywali do tego dzieła i dla jego dobrodziejów z ich rodzinami błogosławieństwo apostolskie.

Katolicy! to dzieło, najpiękniejsze jakie może być, zdobywać dusze dla Boga, jest w rękach waszych!

Zbierajcież więc, prosimy, marki pocztowe używane ; i przysyłajcie pocztą w paczkach do Liége.

Adres wprost:

Oeuvre des Timbres, Grand Seminaire
Liége (Belgique) BELGJA.