Wskazania dla akcji katolickiej
Drukuj

(z widzeń Wandy Malczewskiej)

..."Pomagaj ks. proboszczowi w pracy parafialnej... Miłość moją rozpalaj w młodzieży, którą zepsuty- świat, szatan i własne namiętności ciągną za sobą, odrywają od Kościoła i prowadzą na zgubę wieczną"...

... "Młodzież utrzymacie w porządku, tylko zasiejcie w jej sercach miłość Moją i Matki Mojej... Prowadźcie je do Mnie... i stosownie od ich pojęcia mówcie im o Mnie z dobrocią i miłością"...

... "Wszystkim, którzy zajmiecie się dziećmi i młodzieżą i poprowadzicie ją drogą wskazaną, udzielę tego ognia, aby nim rozgrzani i oświeceni, szczęśliwie przebyli pielgrzymkę doczesną i dostąpili światłości wiecznej"...

"Zakładajcie stowarzyszenia opieki na dziećmi i młodzieżą, aby ją uchronić przed wpływem gorszycieli"...

..."Niech się potworzą stowarzyszenia niewiast, a osobne mężczyzn... w celu tępienia rozpusty, a krzewienia cnoty czystości i bronienia jej... Kto Boga i Ojczyznę kocha, ...niech się stanie członkiem tego stowarzyszenia"...