Wołanie o świętych

Jest rzeczą bezwzględnie pewną, że dobroć nieuchronnie wywołuje dobroć. Jest ona niepokonalna i nie da się niczym stłumić. Jej rozgałęzienia sięgają dalej niż może sięgać kiedykolwiek zło. Cechą chrześcijańskiej postawy powinno być: jeden święty przeważa nieprawości stu, tysiąca a może nawet miliona grzeszników. Grzech ma charakter negatywny a świętość pozytywny. Świętość jest silniejsza od grzechu; ona stanowi rzeczywistą siłę.

Stąd też, jako chrześcijanie, powinniśmy promieniować dobrocią i świętością. Powinniśmy myśleć o świętości i jej potędze, która jest potęgą Chrystusa. Świętość jest naturalną atmosferą chrześcijan. Jest ona treścią ich codziennego życia.