Rycerz Niepokalanej - Luty-Marzec 1951
RN 2-3/1951
33 Największe dzieło Chrystusa
A. K.

Człowiek wobec Chrystusa tak długo może się zachować obojętnie, dopóki nic lub prawie nic o Nim nie wie. Gdy jednak zobaczy wpływ Jezusa w historii, musi dać odpowiedź na pytanie, które Chrystus stawia ludziom: A wy za kogo mię uważacie?

36 Zwiastowanie
T. J.

Wiersz.

36 Pana widziałam
ks. Stanisław Tworkowski

A Maria pełna zachwytu, uniesiona szczęściem biegła do Miasta, aby oznajmić apostołom i światu, że "Pana widziała".

41 Prośba o fiat Maryi

Autor św. Bernard (†1153) opisując scenę Zwiastowania Najśw. Maryi Panny, przedstawia pragnienia potępionej przez grzech ludzkości i ważność przyzwolenia Maryi w dziele Odkupienia.

43 Zgon pierwszego Biskupa częstochowskiego

Ks. dr Teodor Kubina, zmarły 13 lutego 1951 r. biskup częstochowski, należał do wybitniejszych jednostek Episkopatu polskiego.

44 Wznowienie uroczystej wigilii wielkanocnej

Św. Kongregacja Obrzędów wydała 9 lutego 1951 r. dekret "De solemni Vigilia paschali instauranda", który jednych ucieszy, innych może zadziwi.

45 Z Jezusem
Wanda Łakowiczówna
47 Objawienie
J. Stoddard

Czy Objawienie miało w ogóle miejsce i, jeśli tak, czy natura posłannictwa i posłańca posiadały charakter, umożliwiający mi uznanie ich za Boże.

52 Alleluja
Wanda Łakowiczówna
53 Kościół w Niepokalanowie

Na życzenie Czytelników podajemy ostatnie zdjęcia nowego kościoła w Niepokalanowie.

54 Krąg
P.

O tym, czy rodzina lub większa społeczność ludzka jest zwarta i silna, czy też luźna i słaba, decydują często zwyczaje pozornie błahe i mało znaczące.

56 Nasze zamysły wobec Najboleśniejszej
Rycerz Niepokalanej

Bolesne było dla Niepokalanej proroctwo Symeona, wypowiedziane tak rychło po radościach betlejemskich, ale jeszcze boleśniejszą stała się okrutna rzeczywistość, która ostrym mieczem przeniknęła duszę najlepszej z matek, zwłaszcza w Wielki Piątek, gdy stanęła na Kalwarii pod krzyżem Syna.

58 Chwała krzyża Chrystusowego
Św. Jan Chryzostom
59 Różaniec wśród ruin Nagasaki

W chwili, gdy w Nagasaki, 9 sierpnia 1945 r., wybuchła druga bomba atomowa, profesor Paweł Nagai znajdował się w Akademii Medycznej, zajęty swymi codziennymi badaniami naukowymi.

61 Sakrament przebaczenia
ks. Stanisław Tworkowski

Ewangeliści opisują dramat Piotra z taką ścisłością, jakby upadek apostoła był rzeczywiście jednym z najważniejszych wydarzeń Ewangelii.

66 Krzyż i życie

Pewien współczesny film przedstawia historię człowieka - jedną z wielu - który ożenił się z dziewczyną zabraną z ulicy.

69 Co piszą o O. Maksymilianie

Fragment artykułu wstępnego, zamieszczonego w piśmie "Marie".

70 Dzieci mogą być najlepsze
Ojciec

Gdy przyjdzie dzień świąteczny, a rano każde z domowników wysłucha Mszy, mamy potem wiele wolnego czasu. Jeżeli sprzyja pogoda, wybieram się wtedy z moimi synkami gdzieś dalej na dłuższą przechadzkę, zazwyczaj do znajomych.

71 Kim jest Bóg
O. Maksymilian Kolbe OFMConv

Na ten temat nie raz rozmawiałem i nie mógłbym teraz dokładnie rozróżnić wątku poszczególnych rozmów, dlatego darują zainteresowani, że podam tu roztrząsane zagadnienie raczej wedle logicznego związku.

72 Wpływ Niepokalanej na życie
Henryk Daniel Rops

Fragment dzieła: Daniel Rops, "Dzieje Chrystusa".

74 Kazia będzie szczęśliwa
Kazia

Są czasem zdarzenia, zdawałoby się drobne, a wpływają na całe życie. Coś takiego zaraz o sobie opowiem.

76 Emilu, Emilu! Wstań, cóż Tobie!?
Czesław Kapral

Oto skutki pijaństwa, oto do czego prowadzi alkohol ludzi i rodziny.

78 W oczekiwaniu na Jezusa

"Pierwsza Komunia pozostawiła mi wspomnienie niczym nie zamącone", pisała św. Teresa od Dzieciątka Jezus. "Zdaje się, że nie mogłam być lepiej usposobioną".

80 Komunia wielkanocna

Przejęci bolesną skargą Matki Najświętszej na Górze Saletyńskiej: "O, jak dawno cierpię za was, a wy sobie lekceważycie", starajmy się wynagrodzić Maryi Jej trudy i cierpienia, które za nas poniosła.

81 Teolog Wszechpośrednictwa N. Maryi Panny

31 października 1950 r., na kilka godzin przed ogłoszeniem dogmatu Wniebowzięcia N.M.P., zmarł w Belgii kan. J. Bittremieux, jeden z najsławniejszych i najbardziej wpływowych mariologów w ostatnich czasach.

82 Plotki, plotki
Hanko O.

Ukończyłam szkołę zawodową i pracuję w fabryce. Mam od tego czasu sporo koleżanek. Zwłaszcza bardzo polubiłam swą rówieśniczkę Zosię M.

84 Lekarstwo na plotki

Nie wraca kamień w wodę wrzucony, nie wraca i słowo raz wypowiedziane.

85 Dwaj gospodarze
Kazimierz Gołba

Rok 1946... Ziemie Odzyskane...

85 Dwa ważne kongresy

Wśród wielkich uroczystości, jakie towarzyszyły ogłoszeniu dogmatu Wniebowzięcia, przeszły prawie niepostrzeżenie dwa ważne kongresy międzynarodowe: 1 kongres mariologiczny i 8 kongres mariański.

87 Matko, prowadź swe dziecko do Chrystusa
X

Obowiązkiem twoim jest dopilnować, by dziecię zaniesiono do Chrztu świętego, by się nauczyło pacierza i przystąpiło do Stołu Pańskiego. Jezus ma być najlepszym przyjacielem twojego dziecka. Naucz dziecko kochać Chrystusa.