Wezwanie wakacyjne
Drukuj

Nadeszły wakacje, młodzież szkolna używa mniej lub więcej zasłużonego odpoczynku, wywczasów letnich, cieszy się swobodą, beztroską, zapomnieniem kłopotów szkolnych, zdaniem egzaminów, otrzymaniem promocyj i świadectw.

A jakże zużyje tylu wolnych chwil wakacyjnych?"" Czy pamięta o tem, że tu i tam może przygotować jaką robotę na Wystawę Misyjną, szkolną? A potrzeba, żeby jak najliczniej nasza młodzież się zabrała do pracy, bo Wystawa Misyjna przed drzwiami, czasu niewiele, a należy postarać się o liczne eksponaty. Wystawa bowiem odbędzie się na poznańskich Halach Targowych! Tam dużo, dużo miejsca! Jeden dział przeznaczony wyłącznie dla szkół. Musimy się starać go wypełnić.

A w niektórych zakładach męskich i żeńskich praca wre! Płótna pokrojone, dziewczynki zbierają się popołudniu i pod kierownictwem nauczycieli szyją, haftują bieliznę kościelna, jak: korporały, lawaba, humerały, kołnierzyki, pale, welony, a nawet ornaty, komże, alby i obrusy. Inne znowu szyją sukienki i bieliznę do chrztu dla neofitów. A w szkołach męskich rzeźbią chłopcy z wielkim trudem krucyfiksy, kropielniczki, podstawki do mszałów, tabernakulum, malują kartki misyjne i. t. d. Poszczególne klasy składają się na materjały i pracują nad jedną większą sztuką; jedna klasa np. ofiaruje komeszkę, inna albę inna ornat. Jedno gimnazjum przygotowuje witraże do kaplicy, drogę krzyżową, szkoła Wydziałowa ołtarz składany i.t. p.

Oby i te szkoły, które dotychczas nie podjęły pracy misyjnej, zechciały zabrać się do niej! Nawet zagranica prace oglądać będzie!

Eksponaty przesyłać najpóźniej do 15 wrześnie z dokładnym spisem pod adr: Archiwum Diecezjalne - Poznań, Lubrańskiego 1.

Wszelkich informacji co do Wystawy Misyjnej udziela Z. Dziegiecka - Poznań, - Półwiejska 19.