Wezwanie na miesiąc maj

(Od jednego z czytelników.)

Kochani Rycerze z pod białego sztandaru Niepokalanej Panienki! Oto nastał ten uroczysty dla nas miesiąc maj, którego z taką tęsknotą oczekiwaliśmy! Cała przyroda w tym miesiącu budzi się do życia ze snu zimowego; wszędzie pełno kwiatów, zieleni, woni rozkosznej i zdrowego powietrza. Wszystko co stworzył Bóg, powstaje do życia, ubiera się w odświętną szatę, by uczcić Niepokalaną, Matkę Syna Bożego, Królową nieba i ziemi.

To też ja, niegodny sługa Jej, chciałbym Was, kochani Bracia i Siostry, zachęcić do tem gorliwszego uwielbienia tej naszej najmiłościwszej Pani i Hetmanki, abyśmy szli niejako w zawody z bezrozumną przyrodą. Szczególnie, starajmy się niezmordowanie szerzyć "Rycerza Niepokalanej" w gronie naszych krewnych, znajomych i sąsiadów przypuśćmy na każdej linji gwałtowny szturm w tym maju dla zjednywania nowych czytelników tego ukochanego naszego pisemka. Werbujmy wszystkich do Jej szeregów, jaknajprędzej cała Polska jak długa i szeroka stanęła (pod białym Marji sztandarem, by to znamię Niepokalanej Panienki zdobiło każdy dom polski, każdą szkołę, gminę, fabrykę, czy przedsiębiorstwo. Na miłość, którą żywisz ku Niepokalanej, zaklinam Cię Bracie i Siostro, zjednaj w tym miesiącu maju choć jednego czytelnika dla "Rycerza", zaciąg i zwerbuj do szeregów Milicji Niepokalanej kilka osób, a w godzinę śmierci błogo ci będzie na sercu i duszy, żeś był tak gorliwym szermierzem czci i nabożeństwa do Niepokalanej. Gdy uczynisz to kochany Bracie i Siostro w tym maju, wtedy zaręczam Ci, że Ta Niepokalana Panienka, która skruszyła Swą stopą łeb smokowi piekielnemu, przybędzie z hufcami wojska niebieskiego i z Świętymi po twą duszę, w ostatniej chwili i nie będziesz się bał duchów piekielnych, bo przy tobie będzie obecną pogromicielka ich, na której samo Imię drżą jak w febrze moce nieczyste.

Rycerze Niepokalanej, stójmy mężnie pod Jej białym sztandarem. Nieprzejednany wróg Najśw. Panienki - szatan - wysyła na cały świat dzisiaj swoich agitatorów masońskich, bolszewickich i sekciarskich, aby zniszczyć królowanie Marji w duszach i sercach ludzkich, a nas znowu Niepokalana wysyła jako rycerzy dla podbicia dla Niej serc i dusz ludzkich, które szatan może już oplątał w swoje sieci.

Więc naprzód Bracia i Siostry z rozwiniętym białym sztandarem dla zdobycia nowych czcicieli i rycerzy Niepokalanej!