Ważne słowa Ojca św. o prasie
Drukuj

W Indjach zostało niedawno powołane do życia wielkie pismo "Courier" dzięki wydatnemu poparciu zakonu Jezuitów. Ojciec św. przyjął na dłuższem przesłuchaniu redaktorów tego pisma i udzielił im błogosławieństwa, poczem wygłosił dłuższą mowę o znaczeniu obowiązkach prasy katolickiej w ogólności, którą zakończył następującemi słowami: "Działalność prasy katolickiej uważamy za najskuteczniejszą, a tem najkonieczniejszą pracę apostolską".