Warunki polskiej pielgrzymki do Rzymu
Drukuj

Komitet, organizujący z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Ojca św. Piusa XI narodową pielgrzymkę do Rzymu, podaje następujące warunki tej pielgrzymki: Dla pielgrzymów jadących kl. III - cią, koszta podróży wynoszą 650 zł. Za tę sumę otrzymają: przejazd od granicy do Rzymu i z powrotem, żywienie po drodze i w Rzymie, noclegi w hotelach, jednak nie w pojedynczych pokojach, lecz po kilka osób w jednym pokoju, a w Rzymie w ogólnych salach; suma ta obejmuje też paszporty, wizy, przejazdy z dworców i do dworców, autobusy i t. d. Dla pielgrzymów, jadących klasą drugą, koszta wynoszą 1,110 zł. Otrzymają za to wszystko to, co pasażerowie trzeciej klasy, oraz pojedyncze pokoje (lub na życzenie podwójne dla rodziny) w drugorzędnych hotelach. Dla pielgrzymów, jadących klasą pierwszą, koszta wynoszą 15375 zł. Otrzymają za to wszystko, co pasażerowie klasy 3 - ciej i 2 - giej, oraz pojedyncze pokoje w hotelach pierwszorzędnych (nie luksusowych). W pociągu specjalnym, o który się komitet wystara, będzie jeden wagon sypialny dla 13 osób, z dopłatą normalną. Zgłoszenia do tego wagonu przyjmuję się z zastrzeżeniem, że uwzględnienie próśb w tym względzie uzależnione będzie od orzeczenia całego komitetu.

Koszta obliczone są od granicy polskiej - od Petrovice do Rzymu i z powrotem do granicy. Na dojazd od miejsca zamieszkania do Zebrzydowic i z powrotem komitet nadeśle zaświadczenia, uprawniające do otrzymania ulgi kolejowej i w Polsce. Sumy powyższe podane są przy obecnym stanie waluty polskiej i włoskiej, oraz przy obecnych cenach we Włoszech (i na kolejach).

Pierwsza, ratę w kwocie 300 zł. należy wnieść najpóźniej do 15 marca b. r., drugą w kwocie 300 zł. (dla klasy 3 ciej - 150 zł.) do 1 maja b. r,; pozostałe sumy najpóźniej 15-go czerwca. Pieniądze należy wpłacać tylko do głównego komitetu w Warszawie, ul. Marszałkowska 149 (lokal Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek) na ręce skarbniczki, p. Eleonory Czarnowskiej. Paszporty będą ogólne, przeto wyjazd z Polski i powrót musi być wspólny. Punkt zborny w Dziedzicach. Do pierwszego lipca wszystkie formalności będą musiały być załatwione, lista i liczba pielgrzymów ustalona, gdyż w czasie wakacji delegat głównego Komitetu wyjedzie do Rzymu, aby po drodze i w Wiecznem Mieście wszystko urządzić, stosownie do liczby i rodzaju osób zgłoszonych.

Wyjazd z Polski nastąpi dnia 26-go września, powrót 12-go października. Po drodze pielgrzymka spędzi po 2 dni w Wenecji i Florencji; do Rzymu dojedzie 2-go października rano, pobyt w Rzymie będzie trwał 9 dni.

Komitet prosi, aby interesanci wskazywali dokładnie swój adres, oraz diecezje, do której należą, oraz którą klasą zamierzają podróżować.

K. A P.


Gdzie stałaś, o Pani, gdy na Kalwaryi byłaś? czy podle krzyża? Owszem, Ty na krzyżu wraz z Synem mękę ponosisz i razem z Nim Bogu się ofiarujesz.

ŚW. BONAWENTURA