"Walka o przyszłość to walka o młodzież"
Drukuj

Powyższe zdanie Stalina stało się dewizą organizacji komunistycznej w ciągu lat ostatnich. Pozyskanie młodzieży dla idei komunistycznych absorbuje gros sił Trzeciej Międzynarodówki.

Podług dyrektyw Dymitrowa, ostatni Międzynarodowy Kongres Komsomołu uchwalił wniosek towarzysza Wolfa o całkowitej zmianie dotychczasowej metody walki na międzynarodowym froncie młodzieżowym.

Rezolucja, Wolfa brzmi jak następuje:

"Poza Z.S.S.R. nie mamy już potrzeby tworzyć właściwego komsomołu, ale nowy typ organizacji młodzieży, która obejmowałaby nie tylko awangardę młodzieży komunistycznej, lecz także młodzież socjalistyczną, neutralną, narodowo-rewolucyjną, patriotyczną, pacyfistyczną, wyznaniową i t. d.

Pozostawienie im praw demokratycznych jest koniecznością dla stworzenia i rozwoju tych organizacyj".

Rezolucja poleca dalej, aby "zwracać zawsze należytą uwagą na sentymenty patriotyczne młodzieży i na tradycje demokratyczne niektórych krajów."

W ten sposób front komunistyczny młodzieży poza Rosją został zupełnie zmieniony Nie zależy już teraz na jednolitym, skonsolidowanym froncie młodzieży, lecz powolnej infiltracji w szeregi młodzieży pacyfistycznej, patriotycznej i chrześcijańskiej. Trzeba dodać do tego, że front komunistyczny powiększył swoje wyniki w większości krajów przez przymierze z młodzieżą socjalistyczną, ludową i żydowską, w ktorym to przymierzu zawsze i wszędzie gra pierwszorzędną rolę.


Niech dziecię marnotrawne zawsze do Maryi się ucieka, jako do Swej Matki, i nie zapomina, że zawsze z dobrocią go przyjmie i przed Panem niebieskim będzie go uniewinniała.

Św. Anzelm