W trosce o twą duszę, Młodzieży!
Drukuj

Skromną, niebieską odziany szatą, "Rycerz Niepokalanej" wędruje już 11 lat po Bożym świecie. W tej comiesięcznej pielgrzymce zachodzi do miast i wiosek, wciska się do salonów lśniących i do brudnych nor, gdzie gnieżdżą się biedacy i nędzarze, nawiedza prostaczków i wykształconych - wszystkich pragnąc obdarzyć dobrem słowem i wszystkim powiedzieć o tem, jak dobrą i miłosierną jest jego i wszystkich nas Pani - Niepokalana. Gdziekolwiek w poszukiwaniu chleba, biczem losu pędzeni zabłąkali się synowie polskiej ziemi i gdzie tylko dźwięczy mowa ojczysta, wszędzie tam znajdzie się "Rycerz", bo wszędzie prowadzi go, jakby małe dziecko za rękę, Jego Właścicielka i Hetmanka. A on Jej tylko i chwale Jej Syna Jezusa służby ślubował.

Zgórą pół miljona egzemplarzy "Rycerza" dziś apostołuje. Lecz to mało jeszcze, to pierwszy krok zaledwie. Bo Marję Niepokalaną mają znać wszystkie narody i ludy, służyć Jej ma każdy stan i wiek i zawód.

I jakżeż to, "Rycerzu", zdołasz sprowadzić wszystkich do stóp Niepokalanej Pani? Wszak za ciche Twe wołanie, za słaby Twój głos, by dotarł i przeniknął serce każde! A zapał Twój młodzieńczy też nie zdoła - powiedzieć do duszy każdemu, przekonać go.

Więc Marja Niepokalana śle ci pomoc. W sukurs ci idzie "Rycerzyk Niepokalanej", który Młodzieży drogiej serca ma dla Marji zdobywać i dusze młodociane pasować na Jej rycerstwo i do boju świętego zapalać, do boju ze złem, chcącem się wedrzeć do niewinnych serc.

W miesiącu Marji, maju, ukaże się więc pierwszy numer "Rycerzyka", by wreszcie prośbom gorącym, ze wszystkich, stron Polski już oddawna napływającym do redakcji, stało się zadość. Dawno już marzyliśmy o tem, dawno chcieliśmy nawiązać nici serdeczne z Młodzieżą i dać jej w rękę coś odpowiadającego jej pragnieniom zbożnym. Lecz Niepokalana dopiero teraz uznała za stosowne, by ukazał się "Rycerzyk". A Jej Wola jest świętą. i z Wolą Bożą najściślej złączoną!

Cóż to więc będzie "Rycerzyk Niepokalanej"? Będzie to pisemko dla młodzieży, w połowie każdego miesiąca wychodzące w objętości 16 stron druku, bogato ilustrowane, w którem Młodzież obojga płci znajdzie krótkie artykuliki, nowelki, wiersze, opowiadania, rzeczy ciekawe z Polski i ze świata, a także kącik na pogawędki z Czytelnikami i odpowiedzi na ich pytania. Gdyby się znaleźli z pośród Czytelników, pragnących nam dopomóc dostarczaniem łatwych rebusów, zagadek i szarad, to i na to znajdzie się miejsce. A celem jego - to zbrojenie młodzieńczych serc do walki z wszelkim brudem i złem przez zaciąganie ich pod sztandar Marji Niepokalanej i ożywianie serdecznego ku Niej nabożeństwa.

Przedpłata do końca bieżącego roku będzie kosztować tylko 80 gr. Za cały rok 80 gr. Co nadto, to ofiara. Numer pojedynczy 10 gr.

"Rycerzyka" można zamawiać zwykłą kartką pocztową, podając przytem wyraźnie napisane imię, nazwisko i dokładny swój adres (miejscowość, poczta, województwo). Aby uniknąć pomyłek pomieszania "Rycerzyka" z "Rycerzem", trzeba tak adresować: Adm: "Rycerzyka Niepokalanej" pisma dla młodzieży - Niepokalanów, p. Teresin Soch. (Wr.).

Tak samo przy uiszczaniu przedpłaty trzeba wyraźnie zaznaczyć na odwrotnej stronie blankietu nadawczego P. K. O. w części środkowej, na co się pieniądze przeznacza.

REDAKCJA
"RYCERZYKA NIEPOKALANEJ".
PISMA DLA MŁODZIEŻY.