VIII Zjazd Katolicki w Inowrocławiu.
Drukuj

Największą uroczystością, jaką mury stolicy Kujaw, Inowrocławia poszczycić się mogą od niepamiętnych czasów, był niewątpliwie VIII Zjazd Katolicki, który odbył się w dniach 25 i 26 czerwca.

Już w pierwszy dzień uroczystości, to jest w sobotę, całe miasto przybrało się zielenią. Tysiące chorągwi, girland, lampjonów i ozdób. Przez całą noc w obydwu kościołach miasto całe - jakby kwiecie ogrodu w budzącej się wiośnie. Zaznaczyć wypada, że w tym nastroju uroczystościowym nawet innowiercy, nie chcąc pozostać w tyle, stroili swe domy i sklepy.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia był przyjazd Prymasa Polski Ks. Kardynała Hlonda w godzinach południowych. Razem z ks. Prymasem przybyli ks. biskup Laubitz i ks. biskup sufragan Radoński. Tłumy publiczności zaległy place obok dworca jak również koło Magistratu, gdzie dostojnych gości przyjmowały władze miejskie i powiatowe.

Msza Św. polowa na Rynku
Msza Św. polowa na Rynku.

Po południu w sobotę nastąpiło otwarcie plenarnego posiedzenia. Piękne przemówienia ks. Prymasa, jak również i innych mówców podniosły na duchu wszystkich wiernych. Przez całą noc w obydwu kościołach parafjalnych odbywały się adoracje, W niedzielę od godz. 5 rano odprawiano Msze Św. we wszystkich kościołach.

W niedzielę Rynek zamienił się jakby w jedną wielką świątynię. Po jednej stronie wystawiono piękny ołtarz, gdzie ks. Prymas celebrował sumę. Las sztandarów i chorągwi, oraz niezliczone tłumy publiczności wypełniły Rynek po brzegi.

W pochodzie widniały transparenty z napisami: "My chcemy Boga w sądach!" - "Niech żyje Chrystus-Król!"

"Precz z Imką!" - "My żądamy szkoły wyznaniowej!"

"Precz z sekciarzami!" - "Rozwód podkopuje zdrowie i byt Państwa!"

Po południu odbyło się drugie plenarne posiedzenie zjazdu, na którem po wysłuchaniu trzech referatów uchwalono 16 rezolucyj, nawołujących do zbliżenia się do Eucharysiji jako do ideału, pod znakiem którego odrodzi się ludzkość. m. in. zjazd żąda uwzględnienia w ustawach postulatów religijnych, poleca rodzicom i wychowawcom troskę o duszę dzieci, wzywa do odrodzenia się wewnętrznego przez częste przystępowanie do Komunji Św., dalej uchwalił rezolucje, że: niema wychowania bez religji - że: robotnik, katolicki nie może należeć do partji socjalistycznej, oraz do związków klasowych. Zjazd wzywa mężczyzn, by stali w obronie nierozerwalności małżeństwa, szkoły wyznaniowe; i przodującego stanowiska Kościoła katolickiego w Polsce. Zjazd protestuje przeciwko zamachowi na niedziele i święta. Zjazd wita prochy Słowackiego, oraz wyraża swój podziw dla bohaterskich katolików Meksyku.

Po uchwaleniu rezolucji, zjazd wysłał telegramy hołdownicze do Ojca Św., oraz Prezydenta Rzeczypospolitej.


Marja wyniesioną została do godności macierzyństwa Boskiego i na to także, aby wielcy grzesznicy, którzy z powodu ciężkich przewinień nie mogliby zbawienia dostąpić według praw sprawiedliwości Boskiej, otrzymali jednak zbawienie za Jej przemożnem pośrednictwem.

ŚW. JAN ZŁOTOUSTY