Uwiadomienie
Drukuj

Ponieważ z pomocą Niepokalanej nakład "Rycerza" bez przestanku rośnie, a w związku z tem coraz więcej pracy w Niepokalanowie, możemy nadal przyjmować młodzież pragnącą poświęcić życie swoje całe Panu Jezusowi i Matce Najświętszej w charakterze zakonnych Braci. Wykształcenie, rzemiosło, zdolności: przydatne tu są bardzo, najważniejszem jednak i jedynie koniecznie wymaganem jest szczere powołanie zakonne, objawiające się w serdecznej chęci oddania się Niepokalanej na własność, bez zastrzeżeń. Cierpień, krzyżyków nie brakuje i tutaj, ale pociech i duchowego wesela Niepokalana też nie szczędzi.

Podania wraz z metryką Chrztu, świadectwem moralności od księdza, świadectwem zdrowia od lekarza, własnoręcznie skreślonym przebiegiem dotychczasowego życia, jakoteż świadectwami szkolnemi lub innemi, jeśli kto jakie posiada, należy przesyłać pod adresem: OO. Franciszkanie, Niepokalanów p. Teresin Soch. (st. kol. Szymanów).

OO. Franciszkanie w Niepokalanowie.

DOP.: Młodzież szkolna niech zwróci uwagę na ogłoszenie zamieszczone na ostatniej stronicy tego numeru "Rycerza"!


Uwagi Świętych o powołaniu zakonnem

Ponieważ kandydaci, zgłaszający się do Niepokalanowa, skarżą się niejednokrotnie, że rodzice ich, niedoceniając wielkości łaski powołania zakonnego, zabraniają im wstąpienia do klasztoru, zamieszczamy poniżej kilka uwag Świętych w tej sprawie:

Niektórzy rodzice zgadzają się raczej na to, by się potępiły dzieci ich, byle domu rodzicielskiego nie opuszczały i szły za ich wolą. A co najdziwaczniejsze, że niekiedy ojcowie i matki, wiodący życie bogobojne, nie szczędzą wszelkich starań, aby przeszkodzić powołaniu syna lub córki, pragnących poświęcić się służbie Bożej. A przecie, wyjąwszy rzadko zdarzających się okoliczności, któreby ich uniewinniały, popełniają oni wtedy grzech śmiertelny.

Św. Bernard.

Nie mający powołania do służby Bożej zbawią się żyjąc na świecie i pełniąc obowiązki swego stanu. Lecz ci, którzy powołani są od Boga do poświęcenia się Jemu, a nie słuchają głosu Bożego, chociaż mimo to zbawić się mogą, to jednak dostąpią zbawienia tylko zwalczając wielkie na tej drodze trudności, gdyż będą oni pozbawieni pomocy, jakie im Bóg zgotował w stanie, do którego ich powołał.

Św. Alfons Liguori.

Wybór stanu i powołania jest głównem kołem w machinie życia ludzkiego, jak w zegarze, gdy koło główne jest niewłaściwie umieszczone lub naruszone, Wszystkie koła są w nieładzie, podobnież gdy kto schybia powołania swego, życie jego całe staje się ciągłym nieładem. Iluż nieszczęsnych młodzieńców ulegając woli rodziców schybili swego powołania i do najsmutniejszych dochodząc ostateczności, stali się zgubą całej własnej rodziny?

Św. Ludwik z Grenady.